သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္ ခရီးစဥ္ ေရႊ႕ဆုိင္း

Hits:121
4   | |

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံႏွင့္ နယူဇီလန္ ႏိုင္ငံတုိ႔သုိ႔ မၾကာမီ သြားေရာက္မည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္ကို အေၾကာင္းမညီညြတ္သျဖင့္ ရက္ေရႊြ႕ဆုိင္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ၂ ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ခရီးစဥ္ရက္ သတ္မွတ္ ေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *