အိႏၵိယ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ဘဏ္ (EXIM)႐ုံးခြဲ ျမန္မာတြင္ ဖြင့္မည္

Hits:31
1   | |

အိႏၵိယ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ဘဏ္(EXIM)ကိုယ္စားလွယ္ ႐ုံးခြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း The Economic Times သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရး တိုးျမွင့္လာမည့္အေပၚ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း EXIM ဘဏ္ ဥကၠဌ T.C. A Ranganathan က ေျပာၾကားသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ၎ဘဏ္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္ခြဲ ၁၀ ခုရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္ ၇ ခု ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးခြဲ ဖြင့္ခြင့္ တင္ထားၿပီးျဖစ္၍ မၾကာမီကာလ အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *