ရခိုင္ေဒသ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးရန္ ကုလသမဂၢ ေျပာ

Hits:80
0   | |

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ အေရးေပၚ အကူအညီမ်ား ေပးရန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို ကုလသမဂၢ က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး ဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ Valerie Amos က ေတာင္းဆို လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္ ၁၁၅၀၀၀ အတြက္ အကူအညီ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၈ သန္း ကုန္က်မည္ျဖစ္ရာ ေနာက္ ၉ လအတြက္ ေဒၚလာ ၄၁ သန္း လို အပ္ေနေသးေၾကာင္းလည္း ကုလသမဂၢက ယေန႔ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ Valerie Amos သည္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရာ ရခိုင္ေဒသ သို႔ ယမန္ေန႔က သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ ခရီးစဥ္ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *