အစိုးရႏွင့္ CNF ရန္ကုန္ ေဆြးေႏြးပြဲ စတင္

Hits:55
0   | |

ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး(CNF) ႏွင့္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕တို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အႀကိဳ ေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ Peace Centerတြင္ က်င္းပလွ်က္ရွိသည္။ CNF မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ပူးက်င္ က်ဳံး၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ၂ ေဒါက္တာေရႊခါး၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဗဟို ေကာ္မတီ၀င္မ်ား အပါအ၀င္ လူ ၂၀ တက္ေရာက္ၿပီး အစိုးရဘက္က သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ ငန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္ ၂ ရက္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ၈ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားကို သတင္းထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆို သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *