ၾသစေၾတးလ် ANZ ဘဏ္႐ုံးခြဲ ျမန္မာတြင္ ဖြင့္မည္

Hits:78
0   | |

ၾသစေၾတးလ်မွ ANZ ဘဏ္ ႐ုံးခြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၃ ခု ႏွစ္ဆန္းပိုင္း၌ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္က ဖြင့္ခြင့္ အတည္ျပဳေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ANZ က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ANZ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပထမဆုံး ဘဏ္႐ုံးခြဲ ဖြင့္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း ႐ုံးမ်ားဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *