နတ္ေမာက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာ

Hits:34
0   | |

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယေန႔ က်ေရာက္သည့္ ၉၂ ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အေနႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ဇာတိၿမိဳ႕နတ္ေမာက္တြင္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းမွစတင္၍ ေနျပည္ေတာ္မွထြက္ခြာလာခဲ့ရာ နတ္ေမာက္ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ ေတာင္ တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕မ်ားကို ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲပိုင္း၌ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေၾကး႐ုပ္အနီးတြင္ ၂၅ မိနစ္ခန္႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *