ၿဗိတိန္ဘဏ္က အေမရိကန္သို႔ ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ေဆာင္ရမည္

Hits:98
0   | |

အေမရိကန္၏ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈခံခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ၊ အီရန္၊ လစ္ဗ်ား ႏွင့္ ဆူဒန္ႏုိင္ငံမ်ားကို ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ Standard Chartered ဘဏ္အေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အတြက္ အေမရိကန္သုိ႔ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၂၇ သန္းေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထား ေၾကာင္း သိရ သည္။ အဆုိပါ ဘဏ္ အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သု႔ိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရျခင္းမွာ ဒုတိယ အႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လကလည္း အီရန္ ႏိုင္ငံကုိ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ေထာင္ခ်ီေခ်းငွားမႈ၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ည္းခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ဒဏ္ေၾကးေငြ ေဒၚလာ သန္း ၃၄၀ ေပးခဲ့ရဖူး သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ HSBC ဘဏ္ကလည္ အေမရိကန္က စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္အေရးယူထား သည့္ အီရန္ႏိုင္ငံႏွင့္ မကၠဆီကို ႏုိင္ငံက မူးယစ္ရာဇာမ်ားအတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကူညီမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့၍ စြပ္စြဲခံရမႈမ်ားကို ေျဖရွင္း ေနရေၾကာင္း သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *