ဦးသိန္းစိန္ အိႏၵိယ-အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရန္ရွိ

Hits:209
0   | |

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ႏွင့္ ၂၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အိႏၵိယ – အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Salman Khurshid သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ တြင္ လာေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၎၏ ၃ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အတြင္း ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယ သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ Salman Khurshid သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာ ညီလာ ခံသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *