ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳဆင္ႏႊဲရန္ ျပင္ဆင္

Hits:177
0   | |

ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ကို ေနာက္ခံျပဳလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ဆင္ႏႊဲရန္ ဧရာမ ဒီဂ်စ္တယ္ ဘုတ္ႀကီးတခုကို ယေန႔ မနက္အေစာပိုင္းကတည္းက လုပ္သား အမ်ားအျပား စမ္းသပ္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိက အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္ ကုမၸဏီမွာ Index Creative Village ျဖစ္ၿပီး Forever Media group က ပါ၀င္ပူးေပါင္းသည္။ ဒီလို လူအမ်ား စုေပါင္း ဆင္ႏႊဲမႈမ်ိဳးကို အရင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ ထားခဲ့သည္။ ဤႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္တြင္ အဆိုေတာ္မ်ားႏွင့္ အနုပညာရွင္မ်ား၏ ဂီတပြဲမ်ား၊ ေရာင္စုံမီးဆလိုက္မ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ား၊ မီး႐ႉးမီးပန္းမ်ားႏွင့္ တျခား တင္ဆက္မႈမ်ားပါ၀င္မည္ ျဖစ္ၿပီး လူ ငါးေသာင္းေက်ာ္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *