ထိုင္း အဲေအးရွား ဘန္ေကာက္-မႏၲေလး ေျပးဆြဲမည္

Hits:407
4   | |

ထိုင္း အဲေအးရွား (Thai AirAsia) က ဘန္ေကာက္-မႏၲေလး ခရီးစဥ္ကို ယခု ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေျပးဆြဲေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုင္း အဲေအးရွား က ဘန္ေကာက္ ဒြန္ေမာင္း ေလဆိပ္မွ မႏၲေလးသို႔ ေျပးဆြဲမႈကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခါက္ေရ တိုးျမွင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေန႔စဥ္အထိ ေျပးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *