ဂ်ာနယ္ ၈ ေစာင္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ ထုတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္မည္

Hits:489
0   | |

လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေန႔စဥ္သတင္းစာ ထုတ္ေဝခြင့္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္ ၈ ေစာင္က ထုတ္ေဝခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ 7 Day News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သတင္းစာ ထုတ္ေဝခြင့္ ေလွ်ာက္မည့္ မီဒီယာ ၈ ခုမွာ 7 Day News, Eleven Media Group, ျမန္မာ တုိင္း (မ္)၊ Messenger, Popular News, The Voice, ရန္ကုန္တိုင္း (မ္) ႏွင့္ ဒီလိႈင္း တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ထုတ္ေဝသည့္ ဒီလိႈင္းစာေစာင္က ပါတီစာေစာင္အျဖစ္မွ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ သတင္းစာအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းမည္ဟု သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *