အင္တာပိုလ္ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ေတြ႔ဆံု

Hits:480
0   | |

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ (INTERPOL) မွ အေထြအေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr. Ronald K. Noble ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုတို႔ ယမန္ေန႔ နံနက္က ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ လံုၿခံဳေရးတိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *