၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာမည္

Hits:882
3   | |

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မနက္ျဖန္ က်ေရာက္မည့္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ မိန္႔ခြန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂံုတုိင္ရွိ NLD ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေျပာဆုိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို NLD ပါတီ ႐ံုးခ်ဳပ္၌ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး NLD ၏ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ေၾကညာစာတမ္းကိုလည္း ဖတ္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းလြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားသို႔ လြတ္လပ္ေရး တုိုက္ပြဲ၀င္ ၀ါရင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားက ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စာေပႏွင့္ တျခားနယ္ပယ္မ်ားမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ပါတီ၀င္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. I was really feeling so sorry for, Both Government and Oppositon Party NLD have found celebration 65th anniversay of Burmese Independent Day fell on 1/4/2013. Let me ask, it is really Independent in Burma, you need to be getting feel the site of our 50 millions people. Since 1962 Junta Military Regime in country, depress all people, ethnics and control the power of States and then stuck the national sources, big corruptions>>50 millions people living with poverty, No human rights, still living with fear, civil war and Kachin conflicts etc… What kind of Independent Day in Burma.