ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေန႔အတြက္ အေမရိကန္က သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔

Hits:992
0   | |

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပံုမွန္ျဖစ္ထြန္းေနသည့္ အတြက္ ေက်နပ္ ၀မ္းသာေၾကာင္း၊ အေမရိကန္- ျမန္မာ ပံုမွန္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏုိင္ျခင္းသည္ သမုိင္း၀င္ တုိးတက္မႈ တခုျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး မစၥ ဟီလာရီ ကလင္တန္က သမၼတ အုိဘားမား ကိုယ္စား ေျပာၾကားထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၄င္းတို႔၏ ျမန္္မာခရီးစဥ္မ်ာ းအေပၚလည္း ေက်နပ္အားရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ၂ ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပိုမုိအားေကာင္းေစေရး ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ဆိုသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *