လူ႔အခြင့္အေရး ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္အတြက္ ဇာတ္ကားမ်ား ဖိတ္ေခၚ

Hits:247
1   | |

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည့္ “လူ႔အခြင့္အေရး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္” တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႐ုပ္ရွင္မ်ား ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ Documentary, Short ႏွင့္ Animation အမ်ိဳးအစား ႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်ီးျမင့္မည့္ဆုမွာ (၁) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆုႏွင့္ (၂) မင္းကိုႏိုင္ ဆု ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာထားသည္။ ယင္း႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ကို www.hrhdiff.org တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *