လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေရးယူေရး ေကာ္မတီဖြဲ႔

Hits:414
0   | |

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ေၾကညာထားသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ “လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ” ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေကာ္မတီတြင္ ဒု သမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာင္ခမ္းက ဥကၠ႒ ျဖစ္ၿပီး ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကို၊ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းညြန္႔၊ ဦးစိုးေမာင္၊ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးတင္ႏိုင္သိန္း၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ထြန္းရွင္၊ သမၼတ ဥပေဒ အႀကံေပး ဦးသန္းေက်ာ္ႏွင့္ သမၼတ႐ံုး ညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးလွထြန္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕(Transparency International) ၏ ၂၀၁၁ ႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္တမ္းအရ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၂ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေအာက္ဆံုးမွ စေရလွ်င္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆိုမားလီယားတို႔၏ အထက္တြင္ ရပ္တည္ေနကာ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံႏွင့္အတူ အဂတိလိုက္စားမႈ အဆိုးဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တတိယ ေနရာ၌ ရွိေနသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *