ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ေရး ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ စည္းေဝး

Hits:253
0   | |

ပ်ဴေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕မ်ား ျဖစ္သည့္ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ ဟန္လင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားကို ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ စာတမ္းကို ေနာက္ဆံုး တည္းျဖတ္ရန္ ယူနက္စကို၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ ဦးစီးဌာနတို႔ ပူေပါင္း၍ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္၌ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္းတင္သြင္းေရးအတြက္ စာတမ္းျပဳစုရာတြင္ အခ်ိန္ကာလ တိုေတာင္းျခင္း၊ အေတြ႔အႀကံဳ အားနည္းျခင္း၊ အရည္အေသြး ရွိသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေျမပံုႏွင့္ အခ်က္အလက္ မျပည့္စံုျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္ စာတမ္းကို ေပးပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ၾကဴက ေျပာသြားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *