ေနစြမ္းအင္ျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ မီးလင္းေရး ထိုင္း ကုမၸဏီ စီစဥ္

Hits:454
0   | |

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ေနစြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ထုတ္ ပစၥည္းမ်ားကို ထိုင္း SPCG ကုမၸဏီ က အကူအညီေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း ေနစြမ္းအင္သုံး ပစၥည္းမ်ားသည္ တခုခ်င္း တန္ဖိုး ဘတ္ ၇ သန္း မွ ၁၄ သန္း အထိရွိသည္ဟု ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းကဆိုသည္။ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေလစြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး အတြက္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း၊ ထိုစီမံကိန္းကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး တို႔တြင္ ပထမဆုံး စတင္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနရွိေၾကာင္း လည္း ပါရွိသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *