လာအို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ျမန္မာျပည္ လာမည္

Hits:161
0   | |

လာအို ႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ Madan Pany YATHOTOU သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မၾကာမီ ရက္ပိုင္းအတြင္း ခ်စ္ၾကည္ ေရး ခရီး လာေရာက္ရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ Madan Pany YATHOTOU ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ျမန္မာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက က ဖိတ္ၾကားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. မင္းႀကီးညိဳ

    လာအိုရဲ့ နိဳင္ငံေရးက တည္ၿငိမ္ပါတယ္။ အတိုက္အခံမရွိဘူး။ တစ္ပါတီ ကြန္ၿမဴနစ္စနစ္က်င့္သံုး
    တဲ့နိဳင္ငံပါ။ စစ္ပြဲေတြလည္း မရွိဘူး။ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလည္းမရွိဘူး။ ဆႏၵၿပ
    ပြဲေတြလည္း မရွိဘူး။ စီမံကိန္းကိန္းလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း ဆန့္က်င္သူ မရွိဘူး။ ေရအားလွ်ပ္စစ္
    ဆည္ေတြ၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးေတြမွာလည္း နိဳင္ငံသားေတြ ဘယ္သူမွ မကန့္ကြက္ႀကဘူး။