တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ေမလတြင္ ၿပီးစီးမည္

Hits:369
0   | |

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ေရနံကုမၸဏီ CNPC သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေမလတြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း China Economic Review တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေမလကုန္တြင္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား စတင္ေပးပို႔ လည္ပတ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး တႏွစ္လွ်င္ ၁၂ ဘီလီယံ ကုဗ မီတာ ရွိမည္ဟု ယင္းကုမၸဏီက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စြမ္းအင္ ျဖည့္ဆည္းေရးအတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအျပင္ အာဖရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း ၀ယ္ယူေနရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *