သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ထိုင္းတကၠသိုလ္က ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘြဲ႔ ခ်ီးျမွင့္

Hits:538
2   | |

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ထိုင္းႏိုင္ငံ Bansomdejchaopraya Rajabhat University (BSRU) က စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းပညာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူဘြဲ႔ (Honorary Doctor of Philosophy in Technology Management) ခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔က သမၼတေနအိမ္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ BSRU ကုိ ၁၈၉၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ဦးစားေပး သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည့္ တကၠသိုလ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတကၠသိုလ္သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ ေတာ္ဝင္ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔ကို လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ ထုိင္းဘုရင္ႀကီးက Institute of Rajabhat အေဆာင္အေယာင္ကို အပ္ႏွင္းခဲ့သျဖင့္ ေတာ္ဝင္တကၠသိုလ္တခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *