နယ္စပ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ကင္းေမွ်ာ္စင္ ေဆာက္မႈ ျမန္မာ ကန္႔ကြက္

Hits:1,334
0   | |

ျမန္မာ – ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္က ကင္းေမွ်ာ္စင္ တည္ေဆာက္မႈကို ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကြပ္ကြဲေရး (နစက) က ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပန္လည္ေခ်ပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယမန္ေန႔က က်င္းပေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ နစက က ယင္းသို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း နယ္စပ္ႏွင့္ ကုိက္ ၃၀၀ ေက်ာ္အကြာတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ေခ်ပေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အမွတ္ (၁၇) က ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ အနီးတြင္ ကင္းေမွ်ာ္စင္ကို ယခုလ အေစာပိုင္းက စတင္ ေဆာက္လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *