ဒိန္းမတ္ဘီယာ Carlsberg ျမန္မာျပည္မွာ စက္႐ုံေထာင္မည္

Hits:1,499
0   | |

ျမန္မာျပည္တြင္ စက္႐ံုေထာင္ၿပီး ေရာင္းခ်သြားရန္ ကမာၻ႔ စတုတၳ အႀကီးဆုံး ဘီယာကုမၸဏီ Carlsberg ႏွင့္ “ပက္စီ” ဦးသိန္းထြန္းပိုင္ Myanmar Golden Star Breweries တို႕ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ေရးသားထားသည္။ Carlsberg က ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ Myanmar Golden Star Breweries က ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Carlsberg အေနျဖင့္ အေနာက္ဥေရာပႏွင့္ အခိုင္အမာရွိၿပီး ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အေရာင္းက်လာၿပီး ေပၚထြန္းစ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ဦးလွည့္လိုေသာေၾကာင့္ဟု သတင္းကဆိုသည္။ Carlsberg သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *