ကခ်င္အေရး ေဆြးေႏြးမႈ ဒဲရစ္ မစ္ခ်ဲလ္ ႀကိဳဆို

Hits:185
0   | |

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စစ္ေရး ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ လက္နက္ကုိင္မ်ားၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး ဒဲရစ္ မစ္ခ်ဲလ္က ႀကိဳဆိုေၾကာင္း သိရသည္။ သံအမတ္ႀကီး က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွး႐ႈသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ေပၚထြက္လာမည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားသည္ အားတက္စရာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ဆက္လုပ္သြားမည့္ ပူးတဲြ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ျခင္းကိုလည္း ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ဗီအိုေအ သတင္းတရပ္တြင္ ပါရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္ေန႔က KIO ႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေန ေသာ စစ္ေရး တင္းမာမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *