ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အတြက္ အေထာက္အထား One Stop Service ျဖင့္ ထုတ္ေပးမည္

Hits:662
0   | |

အေထာက္အထားမရွိေသးသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမားအတြက္ အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ One Stop Service ျဖင့္ ယာယီျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရး စခန္း ၁၁ ခုတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ဟု သိရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံက ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ယင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ အႀကီးအကဲမ်ား ညိႇႏႈိင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ၃ လ ထပ္တိုးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ အလုပ္သမား ျဖစ္လာပါက ထိုင္းႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ မျခားဘဲ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *