ျမန္မာ-အိႏၵိယ စီမံကိန္းမ်ား အရွိန္ျမွင့္ လုပ္ေဆာင္

Hits:394
0   | |

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို ျမန္မာ-အိႏၵိယ ပူးေပါင္း၍ ပိုမိုအရွိန္ျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အိႏၵိယ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ Honourable Smt. Miera Kumar တို႔ ဗုဒၶဟူး ေန႔က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအၿပီး ကုလားတန္ျမစ္ စီမံကိန္းအပါအ၀င္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး က႑ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာ တူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ကုလားတန္ျမစ္ က႑စုံ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္းကို လုပ္ ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ နယ္သို႔ ဆက္သြယ္သည့္ အေ၀းေျပး လမ္းမႀကီး စီမံကိန္းကိုလည္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္ ယမန္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ အလင္း သတင္းစာတြင္ ပါရွိသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *