ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၃၂ ဦး သီရိလကၤာေရတပ္ ကယ္တင္

Hits:650
0   | |

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၃၂ ဦးကို သီရိလကၤာေရတပ္က ပင္လယ္ထဲမွ ကယ္တင္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က အဆိုပါ လူႀကီး ၃၁ ဦးႏွင့္ ကေလး ၁ ဦးကို သီရိလကၤာ အေရွ႕ဘက္ကမ္း႐ိုးတန္း ပင္လယ္ေရနက္ပိုင္းတြင္ သြားေရာက္ ကယ္တင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အထဲမွ ၄ ဦးမွာ စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနႏွင့္ အေရးေပၚ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သီရိလကၤာ ကာကြယ္ေရး ဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *