အစိုးရ စစ္တပ္ ကေလးစစ္သား လႊတ္ေပးမႈ ကုလသမဂၢ ႀကိဳဆို

Hits:283
0   | |

အစိုးရစစ္တပ္က ကေလး စစ္သား ၂၄ ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္သည့္အေပၚ ကုလသမဂၢက ႀကိဳဆုိလိုက္သည္။ ယင္း ၂၄ ဦးကို တရား၀င္ ႏုတ္ထြက္ျခင္း အခမ္းအနားျပဳလုပ္၍ လႊတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယမန္ႏွစ္က ကတိျပဳထားသည့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္းလည္း ကုလသမဂၢ၏ တနဂၤေႏြက ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၌ ပါရွိသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *