ဆီးဂိမ္းအႀကိဳ ျပည္ေထာင္စုဖလား အားကစားၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမည္

Hits:328
5   | |

အားကစားနည္း ၂၂ မ်ိဳး ထည့္သြင္းက်င္းပမည့္ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းအႀကိဳ ျပည္ေထာင္စုဖလား အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ မွ မတ္ ၇ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၄၄ ႏွစ္အၾကာတြင္ တေက်ာ့ျပန္ ျပန္လည္က်င္းပခြင့္ရခဲ့သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ (ဆီးဂိမ္း) မတိုင္မီ အႀကိဳက်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး အားကစားနည္းအလိုက္ က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ ေနရာမ်ားလည္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *