သတင္း မီဒီယာ ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

Hits:622
0   | |

မီဒီယာ ဥပေဒႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မီကာဆာ ဟိုတယ္၌ က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရသည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ မီဒီယာကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ျမန္မာ မီဒီယာ သမားမ်ား အတြက္ အားေကာင္းေသာ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ တရပ္ေဖာ္ေဆာင္ေရး တို႔ကို ေဆြးေႏြးေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ကေနဒါ ႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ နိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္ေရး NGO ျဖစ္သည့္ Centre for Law and Democracy (CLD) မွ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ Mr.Toby Mendel က ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ေပၚျပဴလာ ျမန္မာ နယူးစ္ က ေဖာ္ျပ သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *