ရတနာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္ျပင္ဆင္မႈ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ႏုိင္

Hits:1,417
0   | |

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပို႔လႊတ္ေနသည့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕သည္ ဧၿပီ လဆန္းပိုင္း၌ ေခတၱ ရပ္ဆိုင္းဖြယ္ရွိရာ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ နယ္ေျမတခ်ိဳ႕တြင္ ထိုကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဧၿပီ ၄ ရက္ႏွင့္ ၅ ရက္၌ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ပို႔ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ မုတၱမ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္ရွိ ရတနာ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္တြင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္၍ ထိုင္းသႀကၤန္ကာလတြင္ လွ်ပ္စစ္အခက္အခဲလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းအစိုးရက ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံထားေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုင္း တႏုိင္ငံလုံး အတြက္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္ ၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၀ယ္ယူေသာ သဘာ၀ ဓာတ္ျဖင့္ အသုံးျပဳေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုင္း သႀကၤန္ ကာလ သည္ ဧၿပီ ၁၂ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ျဖစ္သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *