ဆုိက္ေရာက္ ဗီဇာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ထပ္တိုး

Hits:1,006
3   | |

ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၂ ႏုိင္ငံေက်ာ္ ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာ ထပ္မံ ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း အစီအစဥ္ကို ယခုလ မွ စတင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥေရာပ ႏုိင္ငံသားအမ်ားစု ပါ၀င္ၿပီး ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဖင္လန္၊ ၾသ စတီးယား၊ အစၥေရး ႏုိင္ငံသားမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ယခင္ ႏွစ္အတြင္းက ခြင့္ျပဳၿပီးသားႏွင့္ဆိုပါက ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၈ ႏုိင္ငံခန္႔ ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာ ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း traveldailynews.asia အင္တာနက္ စာမ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *