ကၽြန္းဆြယ္ပဲြႏွင့္ ျမန္မာ့အားကစား

4   | |

ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္မွ စတင္က်င္းပမည့္ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံး က်င္းပမည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ “SOUTH EAST ASIA GAMES” ျဖစ္သည္။ ယခင္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတို႔မွာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွကၽြန္းဆြယ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ “SOUTHEAST ASIA PENINSULA GAMES” သာ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္းဆြယ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပရမည့္ ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ကၽြန္းဆြယ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံက လက္ခံက်င္းပေပးျခင္း မရွိသျဖင့္ ကၽြန္းဆြယ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၅၉ မွ ၁၉၇၅ အတြင္း ၈ ႀကိမ္သာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ အိမ္ရွင္

ကၽြန္းဆြယ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ရွစ္ႀကိမ္က်င္းပခဲ့သည့္အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၁၉၆၁၊ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ၂ ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သည္။ ဤသို႔ က်င္းပခဲ့ရာ၌ တိုက္ဆိုင္မႈတရပ္ကို ေတြ႕ရသည္။

၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ မွ ၁၆ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ကၽြန္းဆြယ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ ပါလီမ ံဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၆ မွ ၁၃ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပခဲ့သည့္အခ်ိန္မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျဖစ္သည္။

၆၁ ကၽြန္းဆြယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကု္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆုံးက်င္းပခဲ့သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကၽြန္းဆြယ္ေဒသရွိ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ ေတာင္ဗီယက္နမ္၊ စင္ကာပူႏွင့္ အိမ္ရွင္ ျမန္မာတို႔ျဖင့္ စုစုေပါင္း ၇ ႏိုင္ငံစလုံး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င္းပသည့္ ကၽြန္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္မူ အိမ္ရွင္ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမေျပလည္ေသာေၾကာင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံက ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မရွိပါ။

ရန္ကုန္ကၽြန္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ထည့္သြင္းက်င္းပသည့္ အားကစားနည္း ၁၃ မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ေျပးခုန္ပစ္၊ ၾကက္ေတာင္၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ လက္ေ၀ွ႕၊ စက္ဘီး၊ ေဘာလုံး၊ ေသနတ္ပစ္၊ ေရကူး၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ အေလးမႏွင့္ ရြက္ေလွတို႔ ပါ၀င္ၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အားကစားသမား ၁၇၄ ဦး၊ မေလးရွားမွ ၁၁၂ ဦး၊ စင္ကာပူမွ ၇၁ ဦး၊ ေတာင္ဗီယက္နမ္မွ ၅၅ ဦး၊ လာအိုမွ ၉၂ ဦး၊ ကေမၻာဒီးယားမွ ၁၃၉ ဦးႏွင့္ အိမ္ရွင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၁၇၇ ဦးပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ၿပိဳင္ပြဲအၿပီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အားကစားအဖြဲ႕က ေရႊတံဆိပ္ ၃၅ ခု၊ ေငြတံဆိပ္ ၂၄ ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ ၂၂ ခု၊ စုစုေပါင္း ဆုံတံဆိပ္ ၈၁ ဆုျဖင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ပထမေနရာတြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆုတံဆိပ္ဆြတ္ခူးခဲ့သည့္ အားကစားနည္းမ်ားမွာ ေျပးခုန္ပစ္ ေရႊ ၇ ခု၊ ေငြ ၁၂ ခု၊ ေၾကး ၉ ခု၊ လက္ေ၀ွ႔ ေရႊ ၇ ၊ ေၾကး ၁၊ ေသနပ္ပစ္ ေရႊ ၁၊ ေငြ ၃၊ ေရကူး ေရႊ ၁၃၊ ေငြ ၇၊ ေၾကး ၁၂၊ ေဘာ္လီေဘာ ေရႊ ၁ (ထိုစဥ္က အမ်ိဳးသမီးၿပိဳင္ပြဲ မပါေသးပါ)၊ အေလးမ ေရႊ ၄ ၊ ေငြ ၂၊ ရြက္ေလွ ေရႊ ၂ ျဖစ္သည္။

ေရႊတံဆိပ္မရဘဲ ေငြႏွင့္ ေၾကးတံဆိပ္မ်ား ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည့္ အားကစားနည္းမ်ားမွာ ၾကက္ေတာင္ ေၾကး ၄၊ စက္ဘီး ေၾကး ၁၊ ေဘာလုံး ေငြ ၁၊ တင္းနစ္ ေၾကး ၄ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အားကစားနည္း ၁၃ မ်ိဳးစလုံးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ဆုတံဆိပ္ လုံး၀မဆြတ္ခူးႏိုင္သည့္ အားကစားနည္းမ်ားမွာ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ စားပြဲတင္ တင္းနစ္ အားကစားနည္း ၂ မ်ိဳးသာရွိသည္။

၆၁ ကၽြန္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေငြတံဆိပ္ဆုသာရရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ေဘာလုံးအသင္းႏွင့္ ပထမ မရသင့္ဘဲ ရရွိခဲ့သူမ်ားေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲအၿပီးတြင္ ျပႆနာတက္ခဲ့ေသးသည္။ ႀကီးႀကီးမားမား အေရးယူမႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပလည္သြားခဲ့သည္။

၁၉၆၅

၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္က်မွ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကၽြန္းဆြယ္အားကစား ၿပိဳင္ပြဲကို မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသားအားကစားသမား ၆၃ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီးအားကစားသမား ၂၄ ဦးပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ အားကစားနည္း ၁၄ မ်ိဳး ထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့ရာ ၉ မ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အားကစားနည္းမ်ားမွာ ေျပးခုန္ပစ္၊ ၾကက္ေတာင္၊ လက္ေ၀ွ႔၊ ေဘာလုံး၊ ဂ်ဴဒို၊ ေရကူးႏွင့္ ေဘာ္လီေဘာတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာအားကစားသမားမ်ားက ေျပးခုန္ပစ္တြင္ ေရႊတံဆိပ္ ၆ ခု၊ ေငြတံဆိပ္ ၄ ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ ၃ ခု၊ လက္ေ၀ွ႔တြင္ ေရႊ ၂ ခု၊ ေငြ ၁ ခု၊ ေၾကး ၂ ခု၊ ေဘာလုံးတြင္ ေရႊ ၁၊ ဂ်ဴဒိုတြင္ ေၾကး ၂ ခု၊ ေသနပ္ပစ္တြင္ ေရႊ ၂ ခု၊ ေငြ ၂ ခု၊ ေၾကး ၂ ခု၊ ေရကူးတြင္ ေရႊ ၁ ခု၊ ေငြ ၄ ခု၊ ေၾကး ၇ ခု၊အမ်ိဳးသမီးေဘာ္လီေဘာတြင္ ေရႊ ၁ ခု၊ အေလးမတြင္ ေရႊ ၅ ခု၊ ေငြ ၃ ခု ျဖင့္ စုစုေပါင္း ေရႊ ၁၈ ခု၊ ေငြ ၁၄ ခု၊ ေၾကး ၁၆ ခုသာ ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပထမဆုံး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးေဘာ္လီေဘာအသင္းက ေရႊဆု ရခဲ့သည္။

ေဘာလုံး

ပထမ ကၽြန္းဆြယ္ (၁၉၅၉) တြင္ ေလးသင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စတုတၳဆု၊ ဒုတိယ ကၽြန္းဆြယ္ (၁၉၆၁) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယရရခဲ့ၿပီး၊ တတိယ အႀကိမ္ (၁၉၆၅) က်မွ ထိုင္းအသင္းႏွင့္ ပူးတြဲ ပထမ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာေဘာလုံးအသင္းသည္ ကြားတားဖိုင္နယ္ပြဲ၌ စင္ကာပူအသင္းကို ၁း၀ ျဖင့္ႏိုင္သည္။ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲတြင္ မေလးရွား အသင္းကို ၂း၀ ဂိုးမရွိျဖင့္ ႏိုင္ၿပီး  ဗိုလ္လုပြဲတြင္ ထိုင္းအသင္းႏွင့္ ၂ ဂိုးစီ သေရက်ၿပီး ပူးတြဲဗိုလ္စြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဘာ္လီေဘာ

ေဘာ္လီေဘာ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ လက္ရွိခ်န္ပီယံ အမ်ိဳးသားအသင္းက ပဥၥမအဆင့္သာ ရၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးအသင္းက ထိုင္းအသင္းႏွင့္ စင္ကာပူ အသင္းတို႔ကို ႏိုင္ၿပီး ေရႊတံဆိပ္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအလိုက္တြင္မူ ေရႊတံဆိပ္ ၁၈ ခု၊ ေငြ ၁၄ ခု၊ ေၾကး ၁၆ ခုျဖင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ စတုတၳေနရာတြင္သာ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

၆၅ ကၽြန္းဆြယ္

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကၽြန္းဆြယ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၉ မွ ၁၆ ရက္အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္တြင္ က်င္းပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အားကစားနည္း ၁၄ မ်ိဳးတြင္သာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ေရႊတံဆိပ္ ၁၁ ဆုသာ ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ တို႔ရရွိခဲ့သည့္ ေရႊ ၁၁ ဆုတြင္ ေျပးခုန္ပစ္ ၅ ဆု၊ အေလးမ ၄ ဆု၊ ေဘာလုံး ၁ ဆုႏွင့္ ေရကူး ၁ ဆု တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အားကစားနည္း ၁၄ မ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ အားကစားနည္း ၁၀ မ်ိဳးတြင္ ေရႊတံဆိပ္ မဆြတ္ခူးႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအလိုက္တြင္မူ အဆင့္ ၄ သာရရွိ သည္။

ျမန္မာအိမ္ရွင္

၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကၽြန္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၆ မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ေျပးခုန္ပစ္၊ ၿပိဳင္စက္ဘီး၊ ေသနတ္ပစ္၊ အေလးမ၊ ၾကက္ေတာင္၊ ကၽြမ္းဘား၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္၊ ရြက္ေလွ၊ ဘတ္စကက္ ေဘာ၊ ဂ်ဴဒို၊ တင္းနစ္၊ ေဘာလုံး၊ လက္ေ၀ွ႔၊ ေရကူး၊ ေဘာ္လီေဘာ စသည့္ အားကစားနည္း ၁၅ မ်ိဳး ထည့္သြင္း က်င္းပခဲ့ သည္။

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ၆ ႏိုင္ငံမွ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ ဒိုင္၊ နည္းျပဆရာ ၂၄ ဦးက အားကစားသမား ၉၂၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၁၆၈ ဦး ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။

ျမန္မာအားကစားသမားမ်ာက ပြဲစဥ္တိုင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ေရႊတံဆိပ္ ၅၇ ဆု၊ ေငြတံဆိပ္ ၄၆ ဆု၊ ေၾကးတံဆိပ္ ၄၃ ခု ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံအလိုက္အဆင့္တြင္ အဆင့္ ၁ တြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ခဲ့သမွ်

၁၉၆၉ ကၽြန္းဆြယ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအားကစား ေမာင္မယ္မ်ား ဆြတ္ခူးခဲ့ၾကသည့္ ဆုတံဆိပ္မ်ားမွာ ေျပးခုန္ပစ္ ေရႊ ၂၀ ခု၊ ေငြ ၁၃ ခု၊ ေၾကး ၉ ခု တို႔ျဖစ္သည္။ လက္ေ၀ွ႔ – ေရႊ ၇ ခု၊ ေငြ ၁ ခု၊ ကၽြမ္းဘား – ေရႊ ၇ ခု၊ ေငြ ၆ ခု၊ ေရကူး – ေရႊ ၄ ခု၊ ေငြ ၁၀ ခု၊ ေၾကး ၁၀၊ ေသနပ္ပစ္ – ေရႊ ၅ ခု၊ ေငြ ၉ ခု၊ ေၾကး ၃ ခု၊ တင္းနစ္ – ေရႊ ၁ ခု၊ ေဘာ္လီေဘာ – ေရႊ ၂ ခု၊ အေလးမ – ေရႊ ၆ ခု၊ ေငြ ၁ ခု၊ ရြက္ေလွ –  ေရႊ ၄ ခု၊ ေဘာလုံး ေရႊ ၁ ခု တို႔ျဖစ္ ၾကသည္။

ေရႊတံဆိပ္မရေသာ အားကစားနည္းမ်ားမွာ ၾကက္ေတာင္ – ေငြ ၁၊ ေၾကး ၅၊ ဘတ္စကက္ေဘာ – အမ်ိဳးသမိး ေငြ ၁၊ အမ်ိဳးသား ေၾကး ၁၊ ၿပိဳင္စက္ဘီး – ေငြ ၂ ၊ ေၾကး ၄၊ ဂ်ဴဒို – ေငြ ၂၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္ – ေၾကး ၁ တို႔ျဖစ္ၿပီး၊ အားကစားနည္း ၁၀ မ်ိဳးတြင္ ေရႊတံဆိပ္ ဆြတ္ခူးခဲ့ၿပီး၊ ၅ မ်ိဳးသာ ေရႊတံဆိပ္မရရွိခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အရႈံးသံသရာ

ကၽြန္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသည့္ ၂ ႀကိမ္သာ ႏိုင္ငံအလိုက္ ေရႊတံဆိပ္ရရွိမႈ အဆင့္ ၁ တြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ က်န္ ၆ ႀကိမ္စလုံးတြင္မူ ဒုတိယ၊ တတိယႏွင့္ စတုတၳအဆင့္၌သာ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ကၽြန္းဆြယ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူတြင္ က်င္းပရာ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕က ေရႊ ၂၀၊ ေငြ ၂၈၊ ေၾကး ၁၃ ဆု၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ကၽြန္းဆြယ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအားကစားအဖြဲ႕က ေရႊ ၂၈၊ ေငြ ၂၄၊ ေၾကး ၁၅ ဆုသာ ရသည္။

ေနာက္ဆုံးပြဲ

၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္၌ က်င္းပသည့္ ကၽြန္းဆြယ္ပြဲမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွကၽြန္းဆြယ္ အားကစားပြဲအျဖစ္ ေနာက္ဆုံး က်င္းပသည့္ ၿပိဳင္ပြဲပင္ ျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္၊ လာအိုႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတို႔ ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာသြားၾကသျဖင့္ ျမန္မာ၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သာ က်န္ေတာ့သည္။ ကၽြန္းဆြယ္ေနာက္ဆုံးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕က ေရႊ ၂၈၊ ေငြ ၃၆၊ ေၾကး ၃၇ ဆု ရသည္။ ႏိုင္ငံအလိုက္အဆင့္တြင္မူ တတိယသာ ရသည္။ ထိုင္းက ပထမ၊ စင္ကာပူက ဒုတိယႏွင့္ မေလးရွားက စတုတၳရသည္။

ဆီးဂိမ္း

အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲကို ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံက လက္ခံက်င္းသည္။ ထြက္သြားၾကေသာ ဗီယက္နမ္၊ လာအိုႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားတို႔ ေနရာတြင္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဘရူႏိုင္းတို႔ အစားထုိးပါ၀င္လာၾကကာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၇ ႏိုင္ငံျဖင့္ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ (သို႔မဟုတ္) ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအားကစားသမားမ်ားက ေရႊ ၂၁၊ ေငြ ၁၇၊ ေၾကး ၂၁ ဆုရရွိဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ အဆင့္ ၆ ေနရာ ရသည္။ စင္ကာပူက အဆင့္ ၇ ေနရာ ရသည္။

အေအာင္ျမင္ဆုံး

အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲေခတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေအာင္ျမင္ဆုံးႏွစ္မွာ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ကာတာတြင္ က်င္းပသည့္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ ေရႊ တံဆိပ္ ၂၆၊ ေငြ ၂၅ ႏွင့္ ေၾကး တံဆိပ္ ၂၄ ခုျဖင့္ ႏို္င္ငံအလိုက္ တတိယေနရာရခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ ဘရူႏိုင္းတို႔၏ အထက္တြင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအားကစားေလာက၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာ ဆီးဂိမ္းေခတ္ ၁၉၇၉ ဂ်ကာတာၿပိဳင္ပြဲမွာ ေနာက္ဆုံးပင္ျဖစ္သည္။ ဂ်ကာတာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕မွာ တႀကိမ္မွ ေရႊတံဆိပ္ ၂၀ ရရွိျခင္း မရွိခဲ့ေေတာ့ပါ။ အဆိုးရြားဆုံး ရႈံးနိမ့္မႈမွာ ၁၉၉၇ ခု ဘရူႏိုင္းဆီးဂိမ္းမ္တြင္ ေရႊတံဆိပ္ ၃ ခုသာ ဆြတ္ခူးႏိုင္ေတာ့ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည့္ ေနျပည္ေတာ္ ဆီးဂိမ္းမ္၌ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕ ေရႊတံဆိပ္ဆု ၁၀၀ ရမရ ေစာင့္ ၾကည့္ၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေရႊ ၁၀၀ ရရမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


4 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. 100 GOLD MEDALS ARE TO MANY. NEVER MIND WE WILL GIVE A CHANCE 50% TO ALL PERSONS WHO RESPONSIBILITY FOR 100 GOLDS. SO IF IT IS NOT BECOME LIKE THEY SAID ALL THE PERSONS WHO INVOLVED IN RESPONSIBILITY SHOULD BE IN DISMISS.

  2. too many for ur family?

  3. I like to get gold medal in fair game only otherwise no meaning and more problems.

  4. premier league spain laliga italy seriea chapiom league တို့ရဲ႔ပြဲထြက္လူစာရင္းကိုဘယ္ဝတ္ဆိုက္မွာျကည့္လို့ရမလဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။