တႏွစ္ပင္ မလိုေတာ့သည့္ ဆီးဂိမ္း

2   | |

အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ ဂ်ကာတာ ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းက က်င္းပေသာ ၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္း ပိတ္ပြဲ အခမ္းအနား (ဓာတ္ပုံ – theseagames2011.blogspot.com)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွအားကစားပြဲ (ဆီးဂိမ္း) က်င္းပရန္ တႏွစ္ပင္ မလိုေတာ့ပါ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားသည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရး အစီအစဥ္မ်ား အေနႏွင့္ ယေန႔တုိင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသးပါ။

ဖြင့္ပြဲ၊ ပိတ္ပြဲက်င္းပမည့္ ကားအစားၿပိဳင္၀င္းႀကီးကေတာ့ စတင္အုတ္ျမစ္ခ် ကတည္းက ေဆာက္လုပ္ေရး ၿပီးစီးလုနီးနီး အထိ ဓာတ္ပုံမ်ား ျဖင့္ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဘာလုံးပြဲမ်ားႏွင့္ ေျပးခုန္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ လုိအပ္လွ်င္ စက္ဘီးကြင္းတြင္း တာတိုၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပမည့္ ေနာက္ထပ္ အားကစား ၿပိဳင္၀င္းႀကီး အေၾကာင္းကေတာ့ မည္သူကမွ် ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးပါ။

အားကစားပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲ၊ ပိတ္ပြဲ က်င္းပရန္ လ်ာထားသည့္ အားကစားၿပိဳင္၀င္း ၁ မွာ ဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္မည့္ေန႔ႏွင့္ ပိတ္မည့္ေန႔သာ အသုံးျပဳဖြယ္ ရွိသည္။ ေဘာလုံးႏွင့္ ေျပးခုန္ပစ္ပြဲမ်ား က်င္းပသည့္ အားကစားၿပိဳင္၀င္း ၂ မွာ အားကစားပြဲေတာ္ က်င္းပေနစဥ္ တေလွ်ာက္လုံး အသုံးျပဳရမည့္ အားကစားၿပိဳင္၀င္းျဖစ္သည္။ ယင္း အားကစားၿပိဳင္၀င္း အတြက္ မည္သို႔မွ် ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပျခင္း မရွိေသးသည္မွာ ပေဟဠိ ဆန္လြန္းအားႀကီးသည္။

ဒုတိယ သမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္းကမူ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလထဲတြင္ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစားပြဲအတြက္ လိုအပ္သည့္ အားကစားၿပိဳင္၀င္းမ်ား အဆင္သင့္ ၿပီးစီးေနရမည္ဟု မိန္႔ၾကားထားသည္ကို စာေရးသူကေတာ့ မွတ္မိေနေသးသည္။ မည္သည့္ အားကစားကြင္း၊ အားကစား႐ုံမ်ား ၿပီးစီးၿပီဟု တိုင္းျပည္သို႔ ေၾကညာသင့္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲမ်ား

အမွန္တကယ္ေတာ့ အထူးသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မည့္သည့္အားကစားနည္းမ်ား ထည့္သြင္းက်င္ပမည္ ဆိုသည္ကို ေသခ်ာမွသာလွ်င္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အားကစားကြင္း၊ အားကစား႐ုံမ်ား ေဆာက္သင့္သည္။ ပမာအားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အားကစား သမားမ်ား တည္းခို ေနထိုင္ရန္အတြက္ အားကစားရြာ တည္ေဆာက္ေနသည္ ဆိုရာ၌ အားကစားသမား ဘယ္ႏွေယာက္အတြက္ တည္ေဆာက္ေနပါသလဲ။

ၾကားသိရသည့္ သတင္းမ်ားအရ ေျပည္ေတာ္တြင္ တ၀က္၊ ရန္ကုန္တြင္ တ၀က္ ျပည္ပ အားကစားသမားမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရမည္ျဖစ္ သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အားကစားသမားမ်ားလည္း တ၀က္စီ ကြဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အင္ဒိုနီးရွားမွာ

၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပစဥ္က အိမ္ရွင္ အင္ဒိုနီးရွား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၁၁ ႏိုင္ငံမွ အားကစားသမားေပါင္း ၅၂၃၄ ဦး ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ပလန္ဘန္ႏွင့္ ဂ်ကာတာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ခဲြ၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ မႏၲေလးတြင္ အမ်ိဳးသမီး ေဘာလုံးပြဲ၊ ေခ်ာင္းသာတြင္ ရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲတို႔ က်င္းပရန္ လ်ာထားသည္ဟု ဆိုသည္။ က်န္ ကစားနည္း တ၀က္စီကို ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည့္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည္ဆိုရာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အားကစားသမား တ၀က္စီ ခန္႔မွန္းလွ်င္ ၂၅၀၀ စီ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေနပါသည္ ဆိုေသာ အားကစားရြာသည္ အားကစားအဖြဲ႕၀င္ ၂၅၀၀ ဆံ့ေလာ၊ ၅၀၀၀ ဆံ့ေလာ ဟု ေမးစရာရွိလာပါသည္။

စာေရးသူကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ အားကစားရြာအေၾကာင္းသာ တစြန္းတစ ၾကားသိရသည္။ အားကစားသမား ဘယ္ႏွေယာက္အတြက္ တည္ေဆာက္ေနသည္ကို မသိရသည္မွာ အမွန္ပါ။

ရန္ကုန္

၂၀၁၁ ဂ်ကာတာ ဆီးဂိမ္းတြင္ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ႏွင့္ ပလန္ဘန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ အားကစားနည္း တ၀က္စီ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အားကစားသမားမ်ား ထက္၀က္စီ ဂ်ကာတာႏွင့္ ပလန္ဘန္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ပလန္ဘန္တြင္မူ ျပည္ပ အား ကစားသမားမ်ား အတြက္ အားကစားရြာ ရွိေသာ္လည္း ဂ်ကာတာတြင္မူ မေတြ႕မိပါ။ ျမန္မာေဘာလုံးအသင္းကေတာ့ ဟိုတယ္ႀကီး တခုတြင္ တည္းပါသည္။

ဤသည္မွာ အားကစားသမားမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအလိုက္ အားေပးၾကမည့္ ပရိသတ္မ်ား၊ သတင္းယူၾက မည့္ မီဒီယာသမားမ်ားက ေထာင္ဂဏန္းထက္ နည္းမည္မဟုတ္ပါ။ မီဒီယာသမားမ်ား အတြက္ ပိုအေရးႀကီးသည္။ မီဒီယာသမား ဆိုသည္မွာ အရွိကို အရွိအတိုင္း ေရးသား႐ုိုက္ကူး၍ ႏိုင္ငံတကာသို႔ သတင္းျဖန္႔သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အမွန္က အင္ဒိုနီးရွား ဆီးဂိမ္းတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ အင္အား ၅၀၀၀ ေက်ာ္မွာ အားကစားသမားမ်ား စာရင္းသာျဖစ္သည္။ အားကစားအသင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ နည္းျပမ်ား၊ ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားပါ ေပါင္းလွ်င္ ၁၆၃၀၀ ခန္႔ ရွိၿပီး ပလန္ဘန္းၿမိဳ႕ တခုတည္းတြင္ စုစုေပါင္း ၆၃၀၀ ခန္႔ရွိသည္ ဆို၏။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ဧည့္သည္ ၁၀ ႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ လာေရာက္ သတင္း ယူၾကမည့္ မီဒိယာ သမားမ်ား၏ စာရင္း မပါ၀င္ေသးပါ။ ေဘာလုံးအသင္းကို လိုုက္ပါအားေပးၾကသူမ်ားမွာ ဆီးဂိမ္းဖြင့္ပြဲကို ေလ့လာရန္ အတြက္ ပလန္ဘန္းသို႔ တညအိပ္သြားရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကေသးသည္။ ပလန္ဘန္တြင္ တည္းခိုစရာ ဟိုတယ္မ်ား၊ တည္းခိုခန္းမ်ား လုံး၀ ေနရာလြတ္ မရွိေတာ့ဟု ၾကားသိရ၍ ဂ်ကာတာမွ ပလန္ဘန္သို႔ မသြားျဖစ္ခဲ့ၾကပါ။

အဆင္သင့္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရး အတြက္ အားလုံးအဆင္သင့္ ရွိေနရ မည္ဆိုသည္မွာ ဆႏၵသာျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕တြင္မူ အဆင့္သင့္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိပါ။

အားကားစားၿပိဳင္၀င္း၊ အားကစား႐ုံမ်ား သာမက အားကစားနည္းအလုိက္ အသုံးျပဳရမည့္ ေခတ္မီ အားကစားပစၥည္းမ်ား ရွိေနရန္ လည္း အထူးလိုအပ္ပါသည္။

အားကစား အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို တႏိုင္ငံတည္းမွ ရယူရန္ဆိုသည္မွာ သဘာ၀ မက်ပါ။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ကြ်န္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့စဥ္က အားကစားသမား အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို နယ္သာလန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ အေနာက္ ဂ်ာမနီ၊ အေရွ႕ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခတ္အမီဆုံး အတိုးတက္ဆုံး ပစၥည္းမ်ားကို မွာယူတင္သြင္းၿပီး အသုံးျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၃ တြင္မူကား အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားမွာ ပိုမိုေခတ္မီ တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။ ယင္း အားကစား အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအားကစားသမားမ်ား ထိေတြ႕ ရင္းႏွီးေစရန္ကလည္း အေရးႀကီးသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ယင္း အားကစား အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားကို ယခုကတည္းက ၀ယ္တန္၀ယ္၊ အလႉခံတန္ အလႉခံ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံတကာနယ္ပယ္တြင္ ၀င္ဆန္႔လာေနၿပီျဖစ္ရာ ေနျပည္ေတာ္ဆီးဂိမ္း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားထံမွ ေငြအား၊ လူအား၊ အႀကံဉာဏ္အားမ်ားကို ရယူသင့္ပါသည္။ တႏိုင္ငံထက္ ႏိုင္ငံ အမ်ား၏ ပ့ံပိုးကူညီမႈက ပိုမိုအေရးပါ၊ အရာေရာက္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

နည္းျပဆရာ

ေနျပည္ေတာ္ ဆီးဂိမ္းတြင္ ထည့္သြင္းက်င္းပမည့္ အားကစားနည္းမ်ာကို တရား၀င္ မသိရေသးပါ။ သို႔ေသာ္ အိုလံပစ္ အားကစား နည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေျပးခုန္ပစ္၊ ေရကူး၊ အေလးမ၊ လက္ေ၀ွ႔၊ ကြ်မ္းဘား၊ ေဘာလုံး၊ ဘတ္စ္ကက္ေဘာ၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ စက္ဘီး၊ ဂ်ဴဒို စသည့္ အားကစားနည္းမ်ား ထည့္သြင္း က်င္းပႏိုင္သည္။

ယင္း အားကစားနည္းမ်ား အလိုက္ ႏိုင္ငံတကာမွ အရည္အခ်င္းျပည့္ နည္းျပဆရာမ်ား လိုအပ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ တြင္ တခ်ိဳ႕ေသာအားကစားနည္းမ်ားတြင္ ျပည္ပနည္းျပဆရာမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ အားကစားနည္းမ်ားမွာမူ ျပည္တြင္း နည္းျပဆရာမ်ားႏွင့္သာ ေလ့က်င့္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ယခင္ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပစဥ္ကမူ ဆိုဗီယက္၊ အေရွ႕ဂ်ာမနီ၊ အေနာက္ဂ်ာမနီ၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ မွ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ နည္းျပဆရာမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။ နည္းျပဆရာမ်ား၏ သင္ၾကားျပသမႈ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ အားကစားသမားမ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈတို႔ေၾကာင့္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ ကြ်န္းဆြယ္ပြဲကို လက္ခံက်င္းပသည့္ ၁၉၆၁ ႏွင့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မ်ား တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္ အမ်ားဆုံး ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ အင္ဒိုနီးရွား ဆီးဂိမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရႊတံဆိပ္ ၁၆ ခု၊ ေငြတံဆိပ္ ၂၇ ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ ၃၇ ခု ျဖင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ သတၱမ ေနရာ တြင္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထက္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ ေရႊ ၃၆၊ ေငြ ၂၇၊ ေၾကး ၃၇၊ စင္ကာပူ ေရႊ ၄၂၊ ေငြ ၄၅၊ ေၾကး ၇၃၊ မေလးရွား ေရႊ ၅၉၊ ေငြ ၅၀၊ ေၾကး ၈၁၊ ဗီယက္နမ္ ေရႊ ၉၆၊ ေငြ ၉၂၊ ေၾကး ၁၀၀၊ ထိုင္း ေရႊ ၁၀၉၊ ေငြ ၁၀၀၊ ေၾကး ၁၂၀၊ အင္ဒိုနီးရွား ေရႊ ၁၈၂၊ ေငြ ၁၅၁၊ ေၾကး ၁၄၃ ျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု အားကစား၀န္ႀကီးကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ ဆီးဂိမ္းတြင္ ေရႊတံဆိပ္ ၁၀၀ ျဖင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ပထမေနရာ ေရာက္ ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရန္ အားကစားသမားမ်ားကို တိုက္တြန္းထားသည္။

စာေရးသူကေတာ့ ေရႊတံဆိပ္ ၆၀ ျဖင့္ မေလးရွား၊ စင္ကာပူတို႔ အထက္ေရာက္ခဲ့လွ်င္ပင္ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပရက်ိဳး နပ္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

မိတ္ေဆြမ်ားေရာ ဘယ္လို ျဖစ္ေစခ်င္ပါသလဲ ခင္ဗ်ား။   ။


9 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. ျမန္မာျပည္တြင္းျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံမ်က္ႏွာၾကည့္ႏိုင္ဘို႔..
  ေ႐ႊ 75
  ေငြ 80
  ေၾကး 100 ေလာက္ေတာ့ျဖစ္သင့္ပါတယ္…

 2. အားကစားညြွန္ခ်ဳပ္မ်ားနွင့္အားကစားဌာနဆိုင္ရာအရာရွိမ်ားသည္အားကစားသမား
  မ်ားကိုပံ့ပိုးေရးထက္အားကစားသမားမ်ားအတြက္ခ်ထားေပးေသာဘတ္ဂ်က္မ်ားကို
  ဘယ္လိုနည္းျဖင့္ကိုယ့္အိတ္ထဲထည့္ရမည္ကိုသာစဥ္းစားတြက္ခ်က္ေနျကေသာေျကာင့္
  ၆၀%ေတာင္မေသခ်ာပါ။အရွက္မကြဲရင္ဘဲကံေကာင္းျပီလုိ့မွတ္ပါ။
  ညြွန္ခ်ဳပ္မ်ားထဲတြင္ေဇကမၻာခင္ေရွြ၏ဆဲသမွ်ခံရတာအကုန္ယူငယ္က်ြန္ျကီးေက်ာ္ဦး
  ကအဆိုးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ဧရာဝတီအယ္ဒီတာျကီးမ်ားဒီcommentကိုေက်းဇူးျပဳ၍မဖ်က္
  ပစ္ျကပါနွင့္လုိ့ေတာင္းပန္ပါတယ္။ကိုယ္ေတြ့သိထားေသာအရာျဖစ္လုိ့ပါ။

 3. The officials from the sports department bought a lot of assist equipment(the third grade)
  ,which were very expensive with respect to the price of good quality production.Who
  will make inspection these equipment.

 4. ျမန္မာ

  ျပည္ေထာင္စု အားကစား၀န္ႀကီးကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ ဆီးဂိမ္းတြင္ ေရႊတံဆိပ္ ၁၀၀ ျဖင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ပထမေနရာ ေရာက္ ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရန္ အားကစားသမားမ်ားကို တိုက္တြန္းထားသည္။

  ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမန္မာေတြကၽြမ္းက်င္တ့ဲ ထုပ္ဆီးတိုး၊ၾကက္ဖခြပ္၊ေခ်ာတိုင္တက္၊တူတူပုန္း၊ေခါင္းအံုးရိုက္၊သေရကြင္းပစ္နဲ႕ ေညာင္ပင္တေစေ၀ေလေလ အစရွိေသာ ကစားနည္းမ်ားကို မ်ားမ်ားထည့္ေပးလွ်င္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

 5. မမေက်းဇူး မေမ့ဘူး။ ၃၀%

 6. ေအာင္ၾကဴး

  ဘာမွလုပ္မေနနဲ႕.. ေရႊတံဆိပ္ တရာမကလုိ႕ တေထာင္လုိခ်င္လား တရုတ္တန္းေရႊဆုိင္သြား ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ ဝယ္တပ္လိုက္.. အဲဒါေသခ်ာတယ္…။ 😀

 7. Don’t only interest on medal and position must show the big country with big heart (Win or loss is not important justify is more important).

 8. ကုိယ့္ေျမ ကုိယ္ေရ မွာ ႏုိင္ငံ အရွက္မကြဲဖို႕လုိတယ္ ၊ ဖုိးသင္းေမ်ာက္ မျဖစ္ဖို႔လိုတယ္ ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ေလ့က်င့္ရမယ္

 9. Try to get the good image for the country. (For game and sport [email protected])