ကြ်န္းဆြယ္ပြဲ ႏွင့္ ျမန္မာတို႔ ေရႊေခတ္

2   | |

၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ဘန္ေကာက္တြင္ က်င္းပေသာ ကြၽန္းစြယ္ပြဲတြင္ သစၥာဓိဌာန္ျပဳစဥ္

၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္ အကၡရာစဥ္ အလိုက္ (B) ” BURMA” ၿပီးလွ်င္ (C) ”CAMBODIA” ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံက ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပရန္ အလွည့္က်သည္။ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံကလည္း သေဘာတူညီခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ လ်ာထားခဲ့ၾက သည္။ သို႔ရာတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက ကမၻာ့အိုလံပစ္ အားကစားပြဲႏွင့္ အၿပိဳင္ အာရွ၊ အာဖရိက အားကစားပြဲေတာ္ (GANEFO) တရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံကို ျပစ္ဒဏ္ခ်သည့္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေျပးခုန္ပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အင္ဒိုနီးရွား အားကစား ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေျပးခုန္ပစ္ အားကစား နည္းကို ထည့္သြင္းက်င္းပခြင့္ မျပဳ ေတာ့ပါ။ ယင္း ျပႆနာကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသည့္ အေနျဖင့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ကြ်န္းဆြယ္ ၿပိဳင္ပြဲကို လက္ခံက်င္းပျခင္း မလုပ္ဘဲ ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေမလ ထဲတြင္ ကေမၻာဒီးယားက ႏိုင္ငံက တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကြ်န္းဆြယ္ ၿပိဳင္ပြဲကို လက္ခံ က်င္းပျခင္း မျပဳေတာ့ေၾကာင္း က်န္ႏိုင္ငံမ်ားကို တရား၀င္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ကေမၻာဒီးယားၿပီးလွ်င္ အလွည့္က် ကြ်န္းဆြယ္ပြဲကို လက္ခံက်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံမွာ လာအို (LAO) ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ လာအို ႏို္င္ငံကလည္း တိုင္းျပည္၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ လာအိုႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ မေလးရွားႏုိင္ငံက ကြ်န္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲကို လက္ခံက်င္းပရန္ အလွည့္က်လာသည္။

ျပင္ဆင္

သို႔ျဖစ္၍ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပခြင့္ ႀကဳံလွ်င္ လက္ခံက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ မေလးရွားႏိုင္ငံက ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္တြင္ ကေမၻာဒီယားႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကြ်န္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲ ဖက္ဒေရးရွင္း ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းတြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ ကို မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပရန္ တရား၀င္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေတာ့သည္။

ယင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ မေလးရွားႏိုင္ငံက ကြ်န္းဆြယ္ အားကစားပြဲေတာ္ က်င္းပရန္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ကြ်န္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြျကို ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ မေလးရွား လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ က်င္းပရန္ ဆုံျဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား မၿပီးျပတ္ေသးသျဖင့္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာသို႔ ေရႊ႕ဆိုင္း က်င္းပခဲ့ရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ မွ ၂၁ အထိ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ၿပိဳင္ပြဲ လက္ခံ က်င္းပခဲ့ျခင္း မျပဳခဲ့ သည့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ကြ်န္းဆြယ္ႏိုင္ငံ အားလုံး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မေလးရွားကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသား အားကစားသမား ၆၄ေယာက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အားကစားသမား ၂၄ ေယာက္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

မေလးရွားကြ်န္းဆြယ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေျပးခုန္ပစ္၊ ၾကက္ေတာင္၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ လက္ေ၀ွ႔၊ စက္ဘီး၊ ေဘာလုံး၊ ဂ်ဴဒို၊ တင္းနစ္၊ ဆီပက္ရီဂါ (ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း)၊ ေသနတ္ပစ္၊ ေရးကူး၊ စားပြဲတင္ တင္းနစ္၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ အေလးမတို႔ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘတ္စကက္ေဘာ၊ စက္ဘီး၊ တင္းနစ္၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းႏွင့္ စားပြဲတင္ တင္းနစ္တို႔တြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

ျမန္မာ အားကစား အဖြဲ႕သည္ ေရႊ ၁၈ ၊ ေငြ ၁၄၊ ေၾကး ၁၆ ဆု ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။ ေရႊတံဆိပ္ ဆြတ္ခူးခဲ့သည့္ အားကစား နည္းမ်ားမွာ ေျပးခုန္ပစ္ ၆၊ လက္ေ၀ွ႔ ၂၊ ေဘာလုံး ၁၊ ေသနတ္ပစ္ ၂၊ ေရကူး ၁၊ ေဘာ္လီေဘာ ၁၊ အေလးမ ၅ တို႔ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အားကစားနည္း ၉ မ်ိဳး ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ အားကစားနည္း ၇ မ်ိဳးမွာ ေရႊတံဆိပ္မ်ား ဆြတ္ခူးႏိုင္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ေဘာလုံး ေရႊ

ျမန္မာ လက္ေရြးစင္ ေဘာလုံးအသင္း အေနျဖင့္ ဘန္ေကာက္ကြ်န္းဆြယ္တြင္ စတုတၳ၊ ရန္ကုန္ကြ်န္းဆြယ္တြင္ ဒုတိယ ရၿပီးေနာက္ ကြာလာလမ္ပူ ကြ်န္းဆြယ္ပြဲတြင္ ပထမဆုံး ေရႊတံဆိပ္ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ေတာ့ မဟုတ္၊ ထုိင္းအသင္းႏွင့္ ၂ ဂိုးစီ သေရက်ၿပီး ပူးတြဲ ဗိုလ္စြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ တြင္ ကေမၻာဒီယားႏွင့္ လာအို ႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မရွိဘဲ စင္ကာပူႏိုင္ငံက ပထမဆုံး ပါ၀င္လာခဲ့သည္။

၅ သင္း ႐ႈံးထြက္စနစ္ျဖင့္ ကစားရသည္။ စင္ကာပူ အသင္း စတင္ကစားရသည္။ စင္ကာပူအသင္းအား ၁း၀ ဂိုးျဖင့္ ႏိုင္သည္။ ပြဲအစ ၃ မိနစ္မွာပင္ အရ သြင္းသည္။

အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲတြင္ အိမ္ရွင္ မေလးရွားႏွင့္ ကစားရသည္။ ၁၉၆၁ ရန္ကုန္ ကြ်န္းဆြယ္ေဘာလုံးပြဲ ဗိုလ္လုပြဲတြင္ ျမန္မာ အသင္းကို ၂း၀ ဂိုးျဖင့္ အႏိုင္ရ ဗိုလ္စြဲသြားသည့္ မေလးရွား အသင္းကို သူ႔ကြင္း သူ႔ပရိတ္သတ္ေရွ႕တြင္ ျမန္မာ လက္ေရြးစင္ အသင္းက ၂း၀ ျဖင့္ အႏိုင္ကစားခဲ့သည္။

ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ ေအာင္ခင္တို႔ တဂိုးစီ သြင္းသည္။

ဗိုလ္လုပြဲတြင္ ထိုင္းႏွင့္ ေတြ႕သည္ ထိုင္းတို႔က ႏွစ္ဂိုးသြင္းၿပီးမွ ျမန္မာ အသင္း တိုက္စစ္မႉး ေအာင္ခင္က ၂ ဂိုးစလုံး ျပန္လည္ ေခ်ပ သျဖင့္ ပူးတြဲ ပထမ ရျခင္းျဖစ္သည္။

ပထမဆုံး

ျမန္မာလက္ေရြးစင္ ေဘာလုံးအသင္း အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပထမဆုံး ေရႊတံဆိပ္ ရရွိျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

မေလးရွားၿပီးသည့္ေနာက္ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲကို လက္ခံက်င္းပရန္ အလွည့္က်သည့္ ႏိုင္ငံမွာ စင္ကာပူ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံကလည္း လက္ခံက်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံက ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲကို ဒုတိယအႀကိမ္ လက္ခံက်င္းပသည္။

အမွန္ကေတာ့ အကၡရာစဥ္အလိုက္ က်င္းပရာတြင္ က်င္းပေပးရန္ ရွိေနေသးသည့္ ႏိုင္ငံမွာ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲကို လက္ခံက်င္းပ ေပးေတာ့မည့္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ က်င္းပေသာ ကြ်န္းဆြယ္ေကာင္စီ စည္းေ၀းပြဲတြင္ ကေမၻာဒီးယား အသင္း ေခါင္းေဆာင္ ေပါင္န္ဆင္အမ္က ေၾကျငာခဲ့သည္။

မက်င္းပျပန္

သို႔ရာတြင္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ အလွည့္က် ကြ်န္းဆြယ္ အားကစားပြဲ ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လြန္ဗိုလ္က ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံအား ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ဖက္ဒေရးရွင္းေကာင္စီမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ကေမၻာဒီးယား အားကစား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား အိုလံပစ္ေကာ္မတီသို႔ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ညႊန္ၾကားေၾကာင္းျဖင့္ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ စာပို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံက ကြ်န္းဆြယ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ လက္ခံက်င္းပရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံက ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၉ မွ ၁၆ အထိ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲကို လက္ခံ က်င္းပ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏို္ငံက အားကစား သမားေပါင္း ၁၅၀ ျဖင့္ ေျပးခုန္ပစ္၊ ၾကက္ေတာင္၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ လက္ေ၀ွ႔၊ စက္ဘီး၊ ေဘာလုံး၊ ဂ်ဴဒို၊ တင္းနစ္၊ ေသတ္ပစ္၊ ေရကူး၊ စားပြဲတင္ တင္းနစ္၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ အေလးမႏွင့္ ရြက္ေလွ အားကစားနည္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ စီပက္တာကေရာ ႏွင့္ ရာ့ဂ္လီ ေဘာလုံးတို႔တြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အားကစားနည္း ၁၄ မ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံတကာ အားကစား ၿပိဳင္နည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တ၀ွမ္းလုံး ေလ့လာလိုက္စား ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားနည္း မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

အားနည္း

၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဘန္ေကာက္ ကြ်န္းဆြယ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ အားကစား အဖြဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ အားနည္းသည္။ အားကစား နည္း ၁၄ မ်ိဳးတြင္ အားကစားသမား ၁၅၀ ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ္လည္း အားကစားနည္း ၄ မ်ိဳးတြင္သာ ေရႊ ၁၁ ဆု ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့သည္။

ေရႊဆုရွင္မ်ား

ေရႊတံဆိပ္ ရွင္မ်ားမွာ ေျပးခုန္ပစ္ ေမာင္မယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ မီတုန္ေနာ္ (မာရသြန္)၊ ရွင္ေဗြဂမ္း (မီတာ ၁၀၀၀၀)၊ ဘာဘရာေက်ာ္စြာ (အျမင့္ခုန္)၊ ဂ်နီဖာတင္ေလး (သံလုံးပစ္)၊ ခင္ခင္ေထြး (ႀကီး) (လွံတံပစ္) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ေျပးခုန္ပစ္ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထူးျခားခ်က္ တရပ္မွာ ပထမ ကြ်န္းဆြယ္ မွ တတိယ ကြ်န္းဆြယ္ အထိ ဆု လုံး၀ မရဖူးေသးသည့္ တာတို၊ တာလတ္ ေျပးပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာ အားကစားမ်ား ပထမဆုံး အႀကိမ္ ဆုတံဆိပ္ ဆြတ္ခူးႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔မွာ မိုးသူ (ႏိုရင္း) (မီတာ ၄၀၀)၊ စိုး၀င္း (မီတာ ၁၀၀၊ ၂၀၀)၊ ခင္ေမာင္ႀကီး (မီတာ ၄၀၀၊ ၈၀၀) တို႔ျဖစ္သည္။

အေလးမ

အေလးမ လိုက္၀ိတ္တန္းတြင္ ထိန္၀င္း၊ မစ္ဒဲလ္တန္းတြင္ ျမသိန္း၊ လိုက္ဟဲဗီး၀ိတ္တန္းတြင္ ေဖေအး၊ ဟဲဗီး၀ိတ္တန္းတြင္ ဘသိန္းတို႔ ေရႊတံဆိပ္မ်ား ဆြတ္ခူးခဲ့ၾကသည္။

ေရကူး

ေရကူး အားကစားနည္းကလည္း ရွားရွားပါးပါး ေရႊတံဆိပ္ တခုသာ ရသည္။ အမ်ိဳးသား မီတာ ၁၀၀ လိပ္ျပာကူး ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေအာင္လႈိင္းက ပထမရသည္။

ေဘာလုံး

ကြ်န္းဆြယ္ ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲတါင္ ျမန္မာ့ လက္ေရြးစင္ ေဘာလုံးအသင္းသည္ လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ ပထမဆုံး ေရႊတံဆိပ္ ရသည္။ ေနာက္ဆုံး ဗိုလ္လုပြဲတါင္ ေတာင္ဗီယက္နမ္ အသင္းကို ၂း၁ ဂိုးျဖင့္ အႏိုင္ရၿပီး ေရႊတံဆိပ္ ဆြတ္ခူး ခဲ့သည္။

ျမန္မာအလွည့္

THAI (ထိုင္း) ၿပီးလွ်င္ BURMA (ျမန္မာ) က တာ၀န္ယူရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အမွန္က CAMBODIA, LAO ႏွင့္ SINGAPORE တို႔က အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ အဂၤလိပ္အကၡရာစဥ္ အလိုက္  က်င္းပသည့္ စနစ္မွာ ပ်က္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားတိုပကသာ တလွည့္စီ လက္ခံက်င္းပရသည့္ အေနအထား ျဖစ္သည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. ျမန္မာျပည္သား

    ၂၀၁၃ခုႏွစ္ တြင္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ အလံ ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အလံေျပာင္းကာ ျပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္၍ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ကဲ့သို႔ မညစ္ပတ္ မိေစရန္ အားကစား သမားမ်ား သတိထားသင့္ပါေၾကာင္း. ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။