စိမ္းလန္းေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ဆီးဂိမ္း

3   | |

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အားကစားကြင္း (ဓာတ္ပံု – Reuters)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနျပည္ေတာ္ကို ဗဟိုျပဳ၍ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေငြေဆာင္ တို႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲေတာ္တြင္ ထည့္သြင္းက်င္းပမည့္  အားကစားနည္း ၃၃ မ်ိဳးကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲ ဖက္ဒေရးရွင္း ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းက တရား၀င္သတ္မွတ္ ေၾကညာလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခင္က အားကစားနည္း ၂၈ မ်ိဳးမွ ၃၁ မ်ိဳး အတြင္းသာ ထည့္သြင္း က်င္းပမည့္ သတင္း ထြက္ခဲ့ေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕တြင္မူ အားကစားနည္း ၃၃ မ်ိဳးအထိ ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ယခင္ ကၽြန္းဆြယ္ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကၽြန္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ ၂ ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ကၽြန္းဆြယ္ပြဲတြင္ အားကစားနည္း ၁၃ မ်ိဳး၊ ၁၉၆၉ တြင္ အားကစား နည္း ၁၅ မ်ိဳးသာ ထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့သည္။

၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကၽြန္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ ၈ ႀကိမ္တြင္ အိုလံပစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အားကစား နည္းမ်ားကို ထည့္သြင္း က်င္းပခဲ့သည္။ ႐ိုးရာ အားကစားနည္းမ်ားကို လံုး၀ (လံုး၀) ထည့္သြင္း က်င္းပေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ အားကစားနည္း ၁၈ မ်ိဳးမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္၊ လာအိုႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံတို႔ ကၽြန္းဆြယ္ အားကစားပြဲ ဖက္ဒေရးရွင္း ေကာင္စီမွ ႏုတ္ထြက္ သြားသျဖင့္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူ ေလးႏိုင္ငံတည္းျဖင့္ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကၽြန္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပခဲ့ရသည္။ ေလးႏိုင္ငံတည္းျဖင့္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပရန္ မသင့္ေလ်ာ္သျဖင့္ မေလးရွား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တြန္ကူလ္ အဗၺဒူလ္ နာမန္၏ အႀကံျပဳခ်က္အရ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္း ႏိုင္ငံတို႔ကို အစားထိုး၍ ကၽြန္းဆြယ္အမည္ကို ျဖဳတ္ကာ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ SOUTH EAST ASIA GAMES (SEAG) အမည္ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္မွ ၂၆  ရက္အထိ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကမူ အမ်ိဳးအစား မေဖာင္းပြေသးပါ။ အိုလံပစ္ႏွင့္ ကမၻာ ့အားကစားနည္းမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္း က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ဘန္ေကာက္ ဆီးဂိမ္းအထိ အားကစားနည္း ၁၈ မ်ိဳးထက္ မပိုပါ။

သို႔ရာတြင္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲမွ စကာ အားကစားနည္းမ်ား ထည့္သြင္းက်င္းပမႈမွာ တဟုန္ထိုးနီးပါး ခုန္တက္သြားသည္။ အားကစားနည္း ၂၆ မ်ိဳးအထိျဖစ္သည္။ ယင္း အႀကိမ္မွစကာ ဆီးဂိမ္းတြင္ ထည့္သြင္း က်င္းပသည့္ အားကစားနည္းမ်ား  ေအာက္ မေရာက္ ေတာ့ပါ။ တစ္ဖန္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံမွာပင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲတြင္ အိမ္ရွင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက အားကစားနည္း ၃၄ မ်ိဳး အထိ တိုးခ်ဲ႕ထည့္သြင္းခဲ့ ျပန္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းမွာ အားကစားနည္း သစ္မ်ား ထည့္သြင္း က်င္းပမႈ စံခ်ိန္တင္သည္။ ဂ်ာကာတာတြင္ ၇ မ်ိဳး၊ ပလင္ဘန္ၿမိဳ႕ (PALEM BANG) တြင္လည္း ၂၇ မ်ိဳးထည့္သြင္း က်င္းပခဲ့သည္။ စုစုေပါင္း ၅၄ မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အားကစားနည္း ဤမွ် မ်ားျပားေနျခင္းမွာ အားကစားနည္းႀကီး တမ်ိဳး ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းက်င္းပသည့္ အားကစား ပြဲငယ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း ေရတြက္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပမာအားျဖင့္ ေရ ကစားနည္း “ARUATIC” ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ၿပိဳင္ပြဲငယ္ ၅ မ်ိဳး ရွိသည္။ OWS၊ ဒိုက္ဗင္၊ ေရကူး၊ ဟန္ခ်က္ညီအလွ “SYNCRONIZED”၊ ၀ါတာပိုလို။ စက္ဘီး၌လည္း တာတို (TRACK)၊ တာေ၀း (ROAD)၊ MTB (ေဘာင္ဆင္းစီးပြဲ)၊ BMX (အခက္အခဲစီးပြဲ) စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

အားက်မခံ

ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း အားက်မခံ အားကစား နည္းေပါင္းစံု ၃၃ မ်ိဳး ထည့္သြင္း က်င္းပမည္ ဟုသိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထည့္သြင္း က်င္းပမည့္ အားကစားနည္း ၃၃ မ်ိဳးတြင္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲႀကီးမ်ား၌ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းက်င္းပရမည့္ ပထမဦးစားေပး ေျပးခုန္ပစ္ႏွင့္ ေရကူးၿပိဳင္ပြဲ တို႔ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ ဦးစားေပး အားကစားနည္းမ်ားမွာ အိုလံပစ္ႏွင့္ ကမၻာ့ အားကစားနည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ၁။ ျမားပစ္၊ ၂။ ၾကက္ေတာင္၊ ၃။ ဘီလီယက္ႏွင့္စႏူကာ၊ ၄။ ႏိုင္ငံတကာလက္ေ၀ွ႔၊ ၅။ ဘက္စကက္ေဘာ၊ ၆။ ကႏူးေလွ၊ ၇။ စက္ဘီး ၈။ အေနာက္တိုင္းျမင္းစီး “EQUESTRIAN”၊ ၉။ ေဘာလံုး၊ ၁၀။ ဖူဆယ္၊ ၁၁။ ေဂါက္သီး႐ိုက္၊ ၁၂။ ဂ်ဳဒို၊ ၁၃။ ကရာေတးဒို၊ ၁၄။အေနာက္တိုင္းေလွ၊ ၁၅။ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ၁၆။ ေသနတ္ပစ္၊ ၁၇။ ႐ြက္ေလွ၊ ၁၈။ စားပြဲတင္တင္းနစ္၊ ၁၉။ တိုက္ကြမ္ဒို၊ ၂၀။ေဘာ္လီေဘာ၊ ၂၁။ အေလးမ၊ ၂၂။ အေနာက္တိုင္းနည္း၊ ၂၃။ ၀ူ႐ႈး တို႔ျဖစ္သည္။

႐ိုးရာအားကစားနည္း

႐ိုးရာ အားကစားနည္း ထဲမွ ၁။ ကိုယ္ကာယအလွ၊ ၂။ ႐ိုးရာေလွ၊ ၃။ စစ္တုရင္၊ ၄။ ပင္ကတ္စီလတ္၊ ၅။ ဗိုဗင္နမ္ “VOVINAM”၊ ၆။ ပင္တတ္ (PINTAQUE)၊ ၇။ ေမြ႕ထိုင္း ႏွင့္ ၈။ ႐ႈိယင္ဂ်ီကင္ပို (SHORINJI ICEMPO) တို႔ပါဝင္သည္။

အေနေ၀း

ဒုတိယ ဦးစားေပး အားကစားနည္း ၂၃ မ်ိဳးထဲမွ အေနာက္တိုင္း ျမင္းစီး (EQUESTRIAN)၊ အေနာက္တိုင္း နပန္း အားကစား နည္းတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေနေ၀းသည့္ အားကစားနည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေလ့လာလိုက္စားမႈ နည္းေသာ အားကစား နည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အေနာက္တိုင္း နပမ္းဆိုလွ်င္ ၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ အားကစားပြဲေတာ္ (ဂ်ာကာတာ၂၀၁၁) က်မွ ႏိုင္ငံတကာ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ စတင္ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ာကာတာတြင္ က်င္းပသည့္ ဆီးဂိမ္းတြင္ ျမန္မာ နပမ္းသမားမ်ား ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ္လည္း ဆုတံဆိပ္ မရခဲ့ပါ။ ျမန္မာ နပမ္းသမား တေယာက္၏ လက္တြင္ ဒဏ္ရာအျပင္း အထန္ ရခဲ့ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နပမ္းၿပိဳင္ပြဲမွာ အလြတ္တန္း (FREE STYLE) ႏွင့္ GRSCO – ROMAN ဟူ၍ အတန္း ၂ တန္းရွိသည္။ တတန္းလွ်င္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အလိုက္ အတန္း ၈ ခု ရွိသည္။ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းလွ်င္ ေရႊတံဆိပ္ ၁၆ ဆုရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးပါ ထည့္သြင္း က်င္းပခဲ့လွ်င္ ၃၄ ဆုရွိ သည္။ ဂ်ာကာတာတြင္ ၁၇ ဆုေပးသည္။

ျမင္းစီးၿပိဳင္ပြဲ ကိုလည္း ျမန္မာအားကစား ၀ါသနာရွင္မ်ား (ကာယကံရွင္မ်ားကလြဲ၍) သည္ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ လံုး၀မေတြ႕ရ၊ မျမင္ရေသးပါ။ EQUESTRIAN ျမင္းစီးေအာက္တြင္ ၿပိဳင္ပြဲ ၆ပြဲ ရွိပါသည္။ တဦးခ်င္း သံုးပြဲႏွင့္ အသင္းလိုက္ သံုးပြဲ ျဖစ္ပါသည္။

ျမင္းစီးၿပိဳင္ပြဲ နည္းမ်ားမွာ “THREE DAY EVENT”၊ “JUMPING”  ႏွင့္ “DRESSAGE” ၿပိဳင္ပြဲတို႔ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးၿပိဳင္ပြဲပါ ထည့္သြင္း က်င္းပလွ်င္ ေရႊတံဆိပ္ ၁၂ ဆုျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ တာေ၀းျမင္းစီး (ENDURANCE) ခံႏိုင္ေရး တာေ၀းတမ်ိဳးပါ ထည့္သြင္းက်င္းပလာသည္။ ယင္းတြင္လည္း က်ား+မ ၿပိဳင္ပြဲဆိုလွ်င္ ေရႊတံဆိပ္ ၂ ဆု ထပ္ေပးရပါမည္။ ျမင္းစီးက စုစုေပါင္း ၈ ဆု ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ နပန္းက ေရႊတံဆိပ္ ၁၇ ဆု၊ ျမင္းစီးမွ အမ်ိဳးသမီးပါ ထည့္သြင္းက်င္းပေပးလွ်င္ ေရႊတံဆိပ္ ၁၂ ဆု၊ ျမင္းႏွင့္ နပမ္းမွ ေရႊတံဆိပ္ ၂၉ ဆု ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ကေတာ့ ျမန္မာျမင္းစီး အားကစားသမားမ်ား ေရႊတံဆိပ္မည္မွ် ဆြတ္ခူးႏိုင္ မလဲဟူသည္မွာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္။

ေရကူး

ပထမ ဦးစားေပး မထည့္မေနရ ထည့္သြင္း က်င္းပေပးရမည့္ အားကစားနည္း ၂ မ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ေရကူး အားကစားနည္း တြင္လည္း အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ေပါင္းလွ်င္ ၃၈  ဆု၊ ဂ်ာကာတာ ဆီးဂိမ္းတြင္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ကမၻာ့အိုလံပစ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အလြတ္ကူး ၅ မ်ိဳး၊ ေနာက္ ျပန္ကူး ၂ မ်ိဳး၊ ရင္ေဘာင္ကူး ၂ မ်ိဳး၊ လိပ္ျပာကူး ၂ မ်ိဳး၊ မီတာ ၂၀၀ တဦးခ်င္း ၄ မ်ိဳးကူး၊ မီတာ ၄၀၀ တစ္ဦးခ်င္း ၄ မ်ိဳးကူး၊ ၄ x ၁၀၀ လက္ဆင့္ကမ္း အလြတ္ကူး၊ မီတာ ၂၀၀ x ၄ ေယာက္ လက္ဆင့္ကမ္း အလြတ္ကူး ၿပိဳင္ပြဲ၊ မီတာ ၁၀၀ x ၄ ေယာက္ လက္ဆင့္ကမ္း ၄ မ်ိဳးကူး ၿပိဳင္ပြဲတို႔မွာ အမ်ိဳးသား ၿပိဳင္ပြဲမ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ လန္ဒန္အိုလံပစ္တြင္မူ တာေ၀း ၆ မိုင္ေရကူးၿပိဳင္ပြဲ ထည့္သြင္း က်င္းပေပးခဲ့သည္ကို ၾကည့္လိုက္ရဖူးသည္။ ျမန္မာေရကူးအဖြဲ႕၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာ တင္ေမာင္နီႏွင့္ စၿပီး မိုးသူေအာင္တြင္ ရပ္တန္႔သြားသည္။

ေျပးခုန္ပစ္ႏွင့္ ေရကူး အားကစားနည္းတို႔တြင္ ေရႊတံဆိပ္ ၈၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ျမန္မာ အားကစားသမား စစ္စစ္မ်ားက ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္း ေရႊတံဆိပ္ ၈ ဆု ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ၾကလွ်င္ ေက်နပ္ၾကရမည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

႐ိုးရာအားကစားနည္း

႐ိုးရာအားကစားနည္းႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ေရးစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိလာသည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ႐ိုးရာ အမည္ခံ၍ အားကစားနည္း မဟုတ္သည့္ အားကစားနည္းမ်ား ဆီးဂိမ္းတြင္ ထည့္သြင္း က်င္းပခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာ့႐ိုးရာ အားကစားနည္း တမ်ိဳးမွပင္ ထည့္သြင္း က်င္းပျခင္း မရွိသည္မွာ “ထူး ေထြ တည့္ အံ့ ဖြယ္ရာ” ပင္ ျဖစ္သည္။

႐ိုးရာအားကစားနည္း ဆီးဂိမ္းတြင္ ထည့္သြင္း က်င္းပႏိုင္ေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံက အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲ ဖက္ဒေရးရွင္း ေကာင္စီ အစည္းေ၀းပြဲတြင္ တင္ျပေတာင္းခံရသည္။ ဆီးဂိမ္း စတင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၁၉၇၇ မွစတင္ ကာ ၂၀၁၂ အတြင္း က်င္းပသည့္ ဆီးဂိမ္းမ်ားတြင္ အာဆီယံ ေဒသတြင္းမွ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕၏ ႐ိုးရာ အားကစားနည္းမ်ား တမ်ိဳးၿပီး တမ်ိဳး ဆီးဂိမ္းတြင္ တိုးလာသည္။ တိုးလာသည့္ တျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ႐ိုးရာ အားကစားနည္းမ်ားတြင္ မလြတ္တမ္း ၀င္ၿပိဳင္ေပးသည္။ တႀကိမ္ တခါမွ ေရႊတံဆိပ္ မရဘူးေသးပါ။ ေလာင္းေလွၿပိဳင္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ႐ိုးရာ မဟုတ္ပါ။ အာဆီယံ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ႐ိုးရာ ေလွမ်ားရွိၾကပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာက ျခင္းလံုးတမ်ိဳးထဲသာ ေတြ႕ရသည္။ စစ္တုရင္ကို ႐ိုးရာထဲ ထည့္ထားသျဖင့္ ျမန္မာ ႐ိုးရာ စစ္တုရင္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံက ႐ိုးရာအားကစားနည္း ၂ မ်ိဳးသာ ထည့္သြင္း က်င္းပၿပီး က်န္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႐ိုးရာ အားကစားနည္း ၆ မ်ိဳး တြင္ ၀င္ၿပိဳင္ေပးရသည့္ သေဘာေဆာင္ေနသည္။

စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အ႐ႈံးေပး၊ အညံ့ခံၿပီးေတာ့ မတည္ ေဆာက္လိုပါ။ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံၿပီး တည္ေဆာက္ရသည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကပိုၿပီး စိမ္းလန္းစိုေျပလိမ့္မည္ဟု စာေရးသူ ယံုၾကည္မိပါသည္။     ။


3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. Do we chane Gold medals with national identy ??
  U Khin Mg Htwe, impress on compiled data, however, Myanmar Olympic commttee is largely criticized by ASEAN coutries (See following complaints).
  EDITORIAL: “Myanmar needs to remember Games is an Asean event”
  http://sg.news.yahoo.com/editorial-myanmar-needs-remember-games-asean-event-071006218.html
  “Myanmar plans to exclude tennis, table tennis, badminton, gymnastics and field hockey from the 27th SEA Games.”
  Myanmar has decided to add some “17 domestic events and non-Olympic sports to the Games,” Charoen said.
  http://sg.news.yahoo.com/myanmar-drop-five-sporting-events-sea-games-051002604.html

 2. If I were Thein Sein, I would move back to Rangoon. Than Shwe’s jungle capital symbolizes dictatorship. Basing our government there in Nay Pyi Taw is haunting and terrifying. Building big stadium in Nay Pyi Taw is waste of money. Sooner or later Rangoon will be the capital again.

 3. ကခ်င္နဲ႔ရခိုင္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြ သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့အတိဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာအကုန္အက်ခံက်င္းပမယ့္ SEA Game ကို အားမေပးပါဘူး..။
  တိုင္းျပည္အတြက္ ထူးထူးျခားျခားအက်ဳိးမရွိဘဲ လိုအပ္တဲ့ေနရာမွာ သံုးဖို႔ေငြေတြကို ျဖဳန္းတီးျပစ္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္..။
  (အဲ.. အက်ဳိးရွိတဲ့သူအနည္းစုေတာ့ ရွိမွာပါ..)