ေနျပည္ေတာ္ ဆီးဂိမ္းႏွင့္ ျမန္မာ ေျပးခုန္ပစ္ (၃)

7   | |
SEA Games, SEAP Games, အားကစား, အိုလံပစ္

ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ အတြက္ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ေနသည့္ အားကစားသမား တဦး (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွအားကစားပြဲ စတင္ရန္ ရက္ပိုင္းမွ်သာ လိုေတာ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ေတာ့မည္ ဟု ဆိုသည္။ ႐ိုးရာျခင္းလုံးခတ္ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္မည္ ထင္သည္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ပြဲစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္မူ ႐ိုးရာ ျခင္းလုံးၿပိဳင္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ စတင္ရန္ ယာယီ သတ္မွတ္ ထားသည္။ ျခင္းလုံး ၿပီးလွ်င္ အေစာဆုံး က်င္းပမည့္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ အသင္းပါသည့္ အုပ္စု (ခ) အသင္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္တြင္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သု၀ဏၰကြင္းတြင္ တေန႔ ႏွစ္ပြဲက်စီ ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္အထိ ကစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အုပ္စု (ခ) တြင္ ကေမာၻဒီးယား၊ တီေမာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာအသင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။

အုပ္စု (က) ပြဲမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိ အားကစား ၿပိဳင္ကြင္းတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္အထိ တေန႔ ႏွစ္ပြဲႏႈန္းျဖင့္ ကစားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အုပ္စု (က) တြင္ လက္ရွိ ဆီးဂိမ္း ေဘာလုံးခ်န္ပီယံ မေလးရွား၊ ၂၀၁၁ ဆီးဂိမ္း ေဘာလုံး ၿပိဳင္ပြဲ စတုတၳရ ဗီယက္နမ္၊ စင္ကာပူ၊ လာအိုႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္း ႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္ၾကသည္။

ဆီးဂိမ္း အမ်ဳိးသမီး ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ မႏၲလာသီရိ အဆင့္ျမင့္ အားကစား ၿပိဳင္၀င္းတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္မွ ၂၀ ရက္ အထိ ဗိုလ္လုပြဲ အပါအ၀င္ က်င္းပသြားမည္ ဟု ဆိုသည္။ ယခင္က အမ်ဳိးသမီး ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ကစားရန္ စာရင္း ေပးထားသည့္ တီေမာႏိုင္ငံက ႏုတ္ထြက္သြားသျဖင့္ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ထုိင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ လာအိုအသင္းတို႔သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီး ေဘာလုံးပြဲစဥ္ အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲရမည္ဟု ဆိုသည္။

အားကစား ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားကသာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အားကစားသမား၊ နည္းျပ၊ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ားစၿမဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲတြင္မူ ဧည့္သည္ ထုိင္းအသင္းက အိမ္ရွင္ ျမန္မာထက္ မ်ားေနသည္ကို ဆီးဂိမ္း တာ၀န္ရွိသူမ်ား ထုတ္ေပးသည့္ စာရင္းအရ သိရသည္။ အိမ္ရွင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံက အားကစားသမား၊ နည္းျပအဖြဲ႕၊ ေဆးအဖြဲ႕၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ စသျဖင့္ စုစုေပါင္း ၁၄၆၂ ဦး စာရင္း ေပါက္သည္။ ထုုိင္းႏိုင္ငံကမူ စုစုေပါင္း ၁၆၆၁ ဦး စာရင္းေပါက္သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံက ၁၉၉ ဦးပိုသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းၿပီးလွ်င္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ဦးေရ အမ်ားဆုံး ပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား အစဥ္လိုက္မွာ မေလးရွား (၁၂၈၅)၊ အင္ဒိုနီးရွား (၁၂၄၄)၊ ဗီယက္နမ္ (၁၁၅၀)၊ စင္ကာပူ (၉၀၉)၊ လာအို (၅၄၂)၊ ဖိလစ္ပိုင္ (၄၈၃)၊ ကေမာၻဒီးယား (၃၇၁)၊ ဘ႐ူးႏိုင္း (၁၄၄) ႏွင့္ တီေမာ (၁၀၇) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

လူဦးေရ စာရင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ႏိုင္ငံအားလုံးက ထည့္သြင္းက်င္းပမည့္ အားကစားနည္း ၃၃ မ်ဳိးစလုံး တြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မရွိႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေရႊတံဆိပ္ အမ်ားဆုံး ရရွိေရး အတြက္ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံတို႔သာ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရဖြယ္ ရွိသည္။

ဆီးဂိမ္းက်င္းပရန္ ရက္အနည္းငယ္ လိုသည္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားကစားသမား စာရင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အားကစားနည္း တြဲၿပီး မထုတ္ျပန္ေသးပါ။ ေဘာလုံးဆုိလွ်င္ မကစားမီ တရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွ ကစားသမား စာရင္း ထုတ္ျပန္မည္ဟု ဆုိသည္။

ေနျပည္ေတာ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲတြင္ အျခားေသာ က႑မ်ားကိုေတာ့ မသိပါ။ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးတြင္မူ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားျပားလြန္း ေနသည္။ အားကစားသမားမ်ား စာရင္းကို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားကသာ စြဲကိုင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အားကစားသမားတို႔မွာ ျပည္ပမွပင္ ျပန္မေရာက္ၾကေသးပါ။ အားကစားနည္း ၃၃ မ်ဳိးတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကမည့္ ျမန္မာ အားကစားသမားတို႔၏ အၿပီးသတ္ လူစာရင္းမ်ားမွာ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီသို႔ တင္သြင္းၿပီး ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု အားကစား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားက တဖြဲ႕ခ်င္း လီၿပီး အားကစားသမားမ်ားစာရင္း အားကစား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အလုိက္ ထုတ္ျပန္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရႊတံဆိပ္ ၁၀၀ မွ ၇၀ အတြင္း ရရမည္ဟု ေျပာေန ၾကသည္။ ႏိုင္ငံအလုိက္လည္း စတုတၳ၊ တတိယ အဆင့္ ၀င္ရမည္ဟု တရား၀င္ ေျပာေန ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ အားကစားနည္းမွ ေရႊတံဆိပ္ မည္မွ်ရမည္ ဆုိသည္ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္း မရွိေသးပါ။

အခ်ဳိ႕ေသာ အားကစား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ားကမူ ႐ိုးသားစြာျဖင့္ပင္ ေရႊတံဆိပ္ဆု မရႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပလာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ေနရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ဆီးဂိမ္းတြင္ အိုလံပစ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ အားကစားနည္းမ်ား ထည့္သြင္းက်င္းပမည္ ျဖစ္သလို ႐ိုးရာ အားကစားနည္း အမည္ခံ ကစားနည္းမ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

ဆီးဂိမ္းတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ေရႊတံဆိပ္ဆု ဆြတ္ခူးကာ ေရွ႕တဆင့္ တက္ႏိုင္ ၿပိဳင္ႏိုင္မည့္ အားကစားနည္းမ်ားကိုသာ ေလ့လာၾကည့္ ခ်င္သည္။ ေရွ႕တဆင့္ ဆိုသည္မွာ အာရွ အားကစားပြဲ၊ ကမၻာ့အိုလံပစ္ အားကစား ပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း က်င္းပမည့္ အားကစားနည္းမ်ားကို ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္။

၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစားပြဲ၏ ေျပးခုန္ပစ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိ အားကစားၿပိဳင္၀င္းတြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသား ေျပးခုန္ပစ္ အားကစားနည္း ၂၃ မ်ဳိး၊ အမ်ဳိးသမီး အားကစားနည္း ၂၃ မ်ဳိး ေပါင္း ေျပးခုန္ပစ္ ပြဲငယ္ေပါင္း ၄၆ ပြဲ ရွိသည္။ ေျပးခုန္ပစ္ အားကစားနည္းတြင္ တခ်ိန္က ျမန္မာ လက္ေရြးစင္ ကစားသမား ေမာင္မယ္မ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစား ပြဲမ်ား၌ ေရႊတံဆိပ္ အမ်ားဆုံး ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္ ကြ်န္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲ ၁၉၆၉ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆြတ္ခူးႏိုင္သည့္ ေရႊတံဆိပ္ ၅၇ ဆုအနက္ ေျပးခုန္ပစ္ အားကစားနည္းကခ်ည္း ေရႊတံဆိပ္ ၂၀ ၊ အမ်ဳိးသား ၉ ဆု၊ အမ်ဳိးသမီး ၁၁ ဆု ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။ ကၽြန္းဆြယ္ႏွင့္ ဆီးဂိမ္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ အားကစားသမားမ်ား ဆြတ္ခူးခဲ့သည့္ ေရႊတံဆိပ္ ဆုမ်ားတြင္ ေျပးခုန္ပစ္ အားကစားနည္းက ေရႊတံဆိပ္ အမ်ားဆုံး ဆြတ္ခူးေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တျဖည္းျဖည္း အားကစား ဘက္စုံ က်ဆင္းမႈထဲတြင္ ေျပးခုန္ပစ္ အားကစားနည္းလည္း ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ ကၽြန္းဆြယ္ႏွင့္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရႊတံဆိပ္ ဆြတ္ခူးမႈကို ဦးေဆာင္လာခဲ့သည့္ ေျပးခုန္ပစ္ အားကစားနည္းသည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲတြင္ ေျပးခုန္ပစ္ အားကစားနည္းက ေရႊတံဆိပ္ အမ်ဳိးသား (၁)၊ အမ်ဳိးသမီး (၁) ေပါင္း ႏွစ္ဆုသာ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ထြန္းတင္က ၁၁ ကီလုိမီတာ လမ္းေလွ်ာက္ႏွင့္ ထားထားႏြယ္က အမ်ဳိးသမီး သံျပား၀ိုင္းပစ္တြင္ ေရႊတံဆိပ္ တခုစီ ဆြတ္ခူးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ာကာတာ ဆီးဂိမ္းတြင္မူ ေျပးခုန္ပစ္ အားကစားနည္း ေရႊမိုးေခါင္ေတာ့သည္။ ေငြတံဆိပ္ ၂ ဆုႏွင့္ ေၾကးတံဆိပ္ ၅ ဆုသာ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၉ ဘ႐ူႏိုင္း ဆီးဂိမ္းတြင္လည္း ေရႊဆု မရပါ။ ၂၀၀၁ မေလးရွားတြင္ ေရႊတံဆိပ္ ျပန္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရွားရွားပါးပါး တဆုထဲသာ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသား မီတာ ၁၀၀၀၀ ေျပးပြဲတြင္ ေအာင္သူရ ပထမရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဗီယက္နမ္တြင္ က်င္းပသည့္ ၂၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းမွ ေရႊ ဗလာႏွင့္ ျပန္ခဲ့ရျပန္သည္။

၂၀၀၅ ဖိလစ္ပိုင္ ဆီးဂိမ္းတြင္မူ ေရႊတံဆိပ္ ၄ ဆုကို အမ်ဳိးသား (၁)၊ အမ်ဳိးသမီး (၃) ဆု ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ယိုးဒယား ဆီးဂိမ္းတြင္ ဒုံရင္း ဒုံရင္း ျပန္ေရာက္သြားျပန္သည္။ ေရႊ ဗလာျဖင့္ ျပန္ခဲ့ၾကရသည္။

၂၀၀၉ လာအို ဆီးဂိမ္းတြင္ တူရကီ အေျပးသမားမ်ားကို ငွားရမ္းအစားထိုး ၿပိဳင္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ ေရႊတံဆိပ္ ၂ ဆု ရခဲ့ေသာ္လည္း ေျပးခုန္ပစ္ မ်က္ႏွာပ်က္ခဲ့ရသည္။

၂၀၁၁ ဂ်ာကာတာတြင္ လူမွန္ ေနရာမွန္ျဖင့္ ေရႊတံဆိပ္ မရခဲ့ၾကပါ။

၂၀၁၃ ေနျပည္ေတာ္ ဆီးဂိမ္းတြင္မူ မည္သို႔ ရွိမည္ကို မွန္းဆ၍ မရေသးပါ။ ျပည္ပထြက္၍ ေလ့က်င့္ေနၾကေသာ ေျပးခုန္ပစ္ အားကစားသမားမ်ားက ဒီဇင္ဘာလထဲက်မွ ျပန္ေရာက္မည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတင္းပြင့္လင္းမႈ ရွိေနသည့္ အထဲတြင္ အားကစားသတင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဆီးဂိမ္း အားကစားသတင္း မပါပါ။ ေျပးခုန္ပစ္ အားကစားနည္းဆိုလွ်င္ မည္သူက မည္သည့္ အားကစားနည္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ဆိုသည္ကို မသိၾကရေသးပါ။ အားကစားနည္း အမ်ဳိးသား ၂၃၊ အမ်ဳိးသမီး ၂၃ တို႔အတြက္ လက္ရွိ စံခ်ိန္မ်ားကိုလည္း မသိၾကရပါ။

ယင္းအေနအထား အေျခအေနအရ က်င္းပေတာ့မည့္ ေနျပည္ေတာ္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစားပြဲ၊ ေျပးခုန္ပစ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ ေျပးခုန္ပစ္ သမားမ်ား ေရႊတံဆိပ္ တဆု ဆြတ္ခူးခဲ့ၾကလွ်င္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ စာေရးသူကမူ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည့္ ဆီးဂိမ္း ေျပးခုန္ပစ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္ ရႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ဟု သုံးသပ္မိပါသည္။

ထုိင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလးရွား ႏွင့္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံတို႔မွ ေျပးခုန္ပစ္ သမားမ်ားက ေရႊတံဆိပ္ ၄၆ ဆုကို ခြဲေ၀ယူသြားၾကေပလိမ့္မည္ဟု ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း မိပါသည္။     ။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *