ၿဗိတိန္ – ၾသစေတးလ် ႏွစ္ႏုိင္ငံေပါင္းၿပီး ျမန္မာျပည္ကို ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ကူညီမည္

Hits:3,708
0   | |

Mr. Mark Lowcock ႏွင့္ Mr. Peter Baxter တို႔က ျမန္မာျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ကူညီမည့္ကိစၥ သတင္းေထာက္မ်ားအား ရွင္းလင္းစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေအးခ်မ္းေျမ့ / ဧရာဝတီ)

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့သြားမည္ဟု သိရသည္။

ပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အဓိက ေထာက္ပံ့ကူညီသြားမည္ ျဖစ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နည္းပါးေနသည့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားရွိ ကေလးမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာျပည္ အတြင္းရွိ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေသာ ကေလးငယ္ ၂ သန္းေက်ာ္ကို အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ မူလတန္းပညာ သင္ၾကားႏုိင္ရန္ အတြက္ ယင္း ေငြေၾကးအမ်ားစုကို အသံုးျပဳ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ – ၾသစေတးလ် ႏွစ္ႏုိင္ငံံ ပူးေပါင္းကူညီေရး အဖြဲ႕က ယေန႔ က်င္းပသည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆုိသည္။

ယေန႔မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းရွိ ၾသစေတးလ်န္း ကလပ္တြင္ က်င္းပေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဌာန၏ အၿမဲတမ္းအတြင္းေရးမႉး Mark Lowcock ႏွင့္ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေအဂ်င္စီ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ Peter Baxter တို႔က ျမန္မာျပည္၏ ေျပာင္းလဲမႈကို ႀကိဳဆုိေၾကာင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိကဝတ္ ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကူညီရာတြင္ ပညာေရးကိစၥ အပါအဝင္ လယ္သမားမ်ား ဝင္ေငြ တိုးတက္ေရး၊ ျပည္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမို တိုးတက္ေစေရး၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ေဒသမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လက္ေတြ႕က်ေသာ စီးပြားေရး ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးေရး၊ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး စသည္တုိ႔အတြက္ အားျဖည့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြကို အျမန္ဆံုးရပ္ဖို႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ (KIO) ကိုေရာ၊ အစိုးရ ဘက္ကိုပါ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာက ျပည္သူေတြအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေပးဖို႔ ေျပာၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Mr. Peter Baxter က ဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားအတြင္း ပဋိပကၡ ကိစၥမ်ား၊ စစ္မက္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းသည္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထိုေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ တိုးတက္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ရသင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္အေနျဖင့္ အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္ ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္တြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ ကူညီသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Mr.  Mark Lowcock ကလည္း ေျပာသည္။

ယင္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ယခုပိုမို တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေရး အတြက္ အဓိကထား ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္သူမ်ား အတြက္ အနစ္နာခံ သင္ၾကားေပးေနေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း အားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အစိုးရဟာ အခြန္ေပးမယ့္ ျပည္သူေတြကို တာဝန္ခံရမယ္၊ အခြန္ေပးမယ့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ်ရမယ္လို႔ တာဝန္ရွိသူေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားတဲ့ အကူအညီေတြ ေပးဖို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ ဘယ္ေလာက္ က်န္ေသးလဲ ဆိုတာက အဓိကမက်ပါဘူး။ ေအာင္ျမင္မႈ ဘယ္ေလာက္ ရခဲ့ၿပီလဲ ဆိုတာသာ အဓိကပါ” ဟု Mr. Peter Baxter က ဆိုသည္။

ၿဗိတိန္ – ၾသစေတးလ် ပူးေပါင္းကူညီေရး အဖြဲ႕သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က နာဂစ္ဆုိင္လုန္း မုန္တုိင္းဒဏ္ ခံစားခဲ့ရေသာ ဧရာဝတီတုိင္းအတြင္းရွိ ေဒသမ်ားသို႔ မၾကာခင္ရက္ပိုင္းက သြားေရာက္ေလ့လာ၍ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ စစ္တမ္းမ်ားလည္း ေကာက္ယူခဲ့သည့္ အျပင္၊ ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ကူညီမည့္ အစီအစဥ္မ်ား အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း၊ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း၊ အတိုက္အခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး က႑မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. pps၁၂၃၄၅

    ကုလမွ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အတြက္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ SUV မ်ားသည္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းေရာက္ၿပီး ေနာက္ တပ္မေတာ္ ပိုင္ကားမ်ားျဖစ္သြားၾကသည္။
    တိုင္းရင္းသားေဒသ ထဲသို႔ စစ္တပ္ ဝင္တိုက္ေနသည့္ၾကားမွ ထိုသို႔ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္မွာ ဗမာစစ္တပ္ ကို အားေပးေနသလားလို႔ေတာင္ ထင္ေရာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစပါသည္။
    ျပည္ပေထာက္ပံ့မႈ မ်ားကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး တံဆိပ္ တပ္၍ ျပည္သူမ်ားထံ မပို႔မိဖို႔ အေရးႀကီးသည္။

  2. KIO and Army don’t foolish again.Take the peace and build the country.