မင်းအောင်လှိုင်၏ သမ္မတရူးထမှု ဇာတ်ရှိန်မြင့်နေ

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့ ၇၅ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင် တွေ့ရသည့် စစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် / AFP

Your Thoughts …

Recommended