တရုတ်မြေအောက်လောကနဲ့ သောင်ရင်းမြစ်ဘေးက နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရာဇဝတ်လုပ်ငန်းများ

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တွေ့ရသော ရွှေကုက္ကိုမြို့သစ်တွင်းရှိ တရုတ်ဆိုင်တဆိုင် / Bertil Lintner

Your Thoughts …

Recommended