ပြာပုံထဲမှာ ၂ နှစ်တာ

စစ်တပ်ရဲ့ မီးရှို့မှုကြောင့် အာဏာသိမ်းပြီး နောက်ပိုင်းက စ၍ ၂၀၂၂ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံတဝှမ်း က အိမ်ပေါင်း ၄၈,၄၆၃ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။

Your Thoughts …

Recommended