စစ်အာဏာသိမ်း ၂ နှစ်အတွင်း မြန်မာ့စီးပွားရေး ဇောက်ထိုးကျ

အကျပ်အတည်းက ငွေသားပြတ်လပ်ခြင်း၊ ကျပ်ငွေတန်ဖိုး အလျင်အမြန် ကျဆင်းခြင်းနှင့် ကုန် ဈေးနှုန်းအကြီးအကျယ် တက်ခြင်းတို့ဖြင့် စတင်ခဲ့သည်

Your Thoughts …

Recommended