ဖွံ့ဖြိုးမှု ၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးနိုင်သော်လည်း မြန်မာ့စီးပွားရေး ပျက်ယွင်းဆဲ

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ကုန်ဆုံးသည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စီးပွားရေး ၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသော်လည်း စစ်အာဏာ မသိမ်းမီကထက် များစွာနိမ့်ကျနေသေးသည် / Financial Times

Your Thoughts …

Recommended