စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းအောက် ရင်မောနေရတဲ့ ပြည်သူများ

စစ်တပ်အာဏာသိမ်းသည့် ၂နှစ်အတွင်း တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေး အလုံးစုံ ပျက်စီးခြင်း ဆိုက်ခဲ့သည်။

Your Thoughts …

Recommended