နိုင်ငံကို စွန့်ခွာသူများ

စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် အတတ်ပညာရှင်များ ပြည်ပသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားသောကြောင့် မြန်မာသည် ဦးနှောက်ယိုစီးမှုကို ခံစားနေရသည် / AFP

Your Thoughts …

Recommended