မြန်မာအကျပ်အတည်း အင်ဒိုနီးရှားဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ကယ်နိုင်မည် မဟုတ်

အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတ မစ္စတာ ဂျိုကိုဝီဒိုဒိုနှင့် သူ၏ညာလက်ရုံး မစ္စတာ လူဟတ် ပန်ဂျိုင်တန် / Bloomberg

Your Thoughts …

Recommended