စစ်ကောင်စီ မာရှယ်လော ထုတ်တဲ့နောက်ကွယ်

စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာလိုက်သည့် မြို့နယ် ၃၇ မြို့နယ်တွင် အညာဟု ခေါ်သော စစ်ကိုင်းတိုင်းမှ ၁၁ မြို့နယ်နှင့် မကွေးတိုင်းမှ ၅ မြို့နယ် ပါဝင်သည်

Your Thoughts …

Recommended