အာဏာသိမ်း ၂ နှစ်တာ ကာလ ရခိုင့်နိုင်ငံရေး

စစ်တပ်ဖိနှိပ်မှုကို ခံနေရသည့် ရခိုင်လူထုအများစုမှာ ပါတီနိုင်ငံရေးထက် တော်လှန်ရေး လမ်းစဉ်ကို သာ ပိုမို အားထားလာကြသည်။

Your Thoughts …

Recommended