လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့် စစ်ကောင်စီမူဝါဒ ပိုမိုသွေးချောင်းစီးမည်

မန္တလေးတွေင် စစ်တပ် ခါးပိုက်ဆောင် အဖွဲ့ဝင်များအား လက်နက် တပ်ဆင်ပေးထားသည်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လက တွေ့ရစဉ်

Your Thoughts …

Recommended