ရက်ကန်းသံတွေ ဆိတ်သုဉ်းသွားတဲ့ အညာ

၂၀၂၃ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ရက်မှ ၂၃ ရက်နေ့အတွင်း မီးရှို့ခံခဲ့ရသည့် ရွှေဘိုမြို့နယ် ထူးကြီးရွာမှ ရက်ကန်းစင်များ

Your Thoughts …

Recommended